Frequently Asked Questions

09. VODIČ "KAKO KORISTITI"
Vodič "Kako koristiti" (eng. "How to" guide) preciznije objašnjava konkretne postupke kako nešto napraviti:

  • Kako dodati predmet (novom) klijentu
  • Kako zabilježiti poziv kako bi bio vidljiv u dnevnoj listi kontakata
  • Kako nekome zadati zadatak
  • Kako povezati primljeni e-mail sa klijentom
  • Kako odrediti dozvole određenom korisniku aplikacije
  • Kako uploadati dokument
  • Kako nakon pretraživanja vratiti nazad sve rezultate
  • Kako dodati ročište predmetu i generirati izvješće
  • Kako rezervirati konferencijsku dvoranu
  • Kako promijeniti stopu poreza ili cijenu poziva po minuti


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!