Frequently Asked Questions

09.04. Kako povezati primljeni e-mail sa klijentom
Urudžbeni image E-mail box arhiva ureda

U E-mail box arhivi ureda nalazi se popis primljenih e-mailova koji nisu obrisani, arhivirani, niti povezani s klijentom.

Za učitavanje novih e-mailova potrebno je kliknuti na gumb image „Učitaj e-mail poštu“ i zatim se na popisu pojavljuju novi e-mailovi ako ih ima.

Kako bi povezali e-mail s klijentom potrebno je:
1. Kod određenog e-maila kliknuti na opciju image “Prihvati e-mail poruku“.
2. U padajućem izborniku odabrati klijenta s kojim želimo povezati e-mail
3. Kliknuti gumb „Nastavi“

Nakon ovih koraka e-mail nestaje iz „E-mail box arhive“.

E-mail je moguće pregledati pod Odvjetnički ured image  Klijenti gdje se pojavljuje opcija image „Mailbox“ ako klijent ima e-mailove povezane s njim te klikom na nju su vidljivi e-mailovi koje klijent ima povezane.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!