Frequently Asked Questions

09.08. Kako dodati ročište predmetu i generirati izvješće
Ročišta su povezana na predmete pa zbog toga je potrebno otići:

Odvjetnički ured/Osobno image Predmeti

1. Ako je predmet nije dodan dodati ga prema uputstvima (tek nakon spremanja predmeta moguće je dodati ročište).
Ako je predmet već dodan potrebno je odabrati predmet i kliknuti na opciju image „Izmjeni“.


2. Nudi se mogućnost dodavanja ročišta klikom na opciju „Dodaj“. Nakon popunjavanja svih podataka prema uputstvima kliknuti na „Spremi“ kako bi se ročište spremilo.

3. Klikom na image „Ročište održano“ otvara se forma za popunjavanje gdje se može odabrati ako se naplaćuje ili ne.

Moguće je naplatiti prema tarifi ili prema satnici.
Kada se upišu podaci klikne se na „Spremi“ i ročište više nije moguće uređivati.

4. Nakon toga potrebno je generirati izvješće rada

Odvjetnički ured image Izvješće rada

4.1. Nudi se izbor hoće li se kreirati izvješće za odvjetnika ili klijenta.

4.2. Filtriranje prema datumu i klijentu/odvjetniku. Ovisno od kojeg do kojeg datum i za kojeg klijenta/odvjetnika se želi kreirati izvješće.

NAPOMENA: Potrebno je popuniti sva polja filtriranja.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!