Frequently Asked Questions

05.01. Korisnik
Ovdje se nalaze svi korisnici CMR sustava i svi njihovi podaci.

Novi korisnik se dodaje klikom na "Dodaj novog korisnika" u gornjem desnom kutu.
Klikom na opciju otvara se forma za popunjavanje podataka o korisniku. Podaci koje je potrebno unijeti su ime, prezime, e-mail, korisničko ime i tip korisnika.
Također ukoliko je korisnik već unjet u zaposlenike ili vanjske suradnike tvrtke onda je potrebno označiti da je već zaposlenik tvrtke ili vanjski suradnik i odabrati ga na popisu i njegovi podaci se zatim kopiraju u polja.


U tablici se nalaze osnovni podaci o korisniku (ime, prezime, tip korisnika, status).
Oni se mogu sortirati uzlazno ili silazno klikom na gumb image u onom stupcu prema kojem se podaci žele sortirati.


Ostali podaci vidljivi u detaljnom prikazu klikom na gumb image "Detalji korisnika".
U detaljnom prikazu osim osnovnih podataka nalaze se još korisničko ime, e-mail te dopuštenja.


Svi podaci se mogu mjenjati ukoliko korisnik ima dopuštenje.


Dopuštenja se zadaju s obzirom na tip korisnika ukoliko je odabrana opcija "Korisnik ima dopuštenje na temelju tipa korisnika".
No postoji mogućnost da određeni korisnik ima specifična dopuštenja tako što se odabere opcija "Prilagođena dopuštenja" te se još može odabrati da li ima pristup nečem samo da može gledati ili da može i uređivati.


 Last updated Wed, 18. Jan 2017. 15:28

Please Wait!

Please wait... it will take a second!