Frequently Asked Questions

05.02. Tip korisnika
Ovdje se nalaze tipovi korisnika koji se zatim dodjeljuju korisnicima.

Moguće je dodati novi tip klikom na "Dodaj tip korisnika" u gornjem desnom kutu.
Klikom na tu opciju otvara se forma za dodavanje novog tipa korisnika.
Potrebno je unjeti naziv te dopuštenja koja će imati taj dio korisnika te odabrati da li ima određeno dopuštenje samo za gledanje ili i za uređivanje.
Nakon što se doda tip korisnika moguće ga je dodjeljivati korisnicima.


Također nakon što se jednom doda moguće ga je uređivati ili izbrisati klikom na opcije na listi tipova korisnika.


 Last updated Wed, 18. Jan 2017. 15:28

Please Wait!

Please wait... it will take a second!