Frequently Asked Questions

13.01. Zaposlenici
Ovdje su prikazani svi zaposlenici tvrtke (ne samo oni koji koriste CRM sustav nego i ostali).

Klikom na opciju "Dodaj zaposlenika" i popunjavanjem traženih podataka dodaje se zaposlenik na grupni popis.

U grupnom prikazu vidljivi su osnovni podaci (ime i prezime, OIB, naziv radnog mjesta i status).
Zaposlenike je moguće sortitrati po tim podacima klikom na gumb image u stupcu prema kojem se podaci žele sortirati.

Klikom na image "Detalji zaposlenika" prikazuju se ostali detaljniji podaci o zaposleniku.

Klikom na gumb "Natrag" na detaljnom prikazu vraća se na grupni prikaz zaposlenika.

OSOBNI
Na kartici osobni nalaze se podaci o zaposleniku koji se mogu izmjenjivati. Može se mijenjati i status zaposlenika ako je trenutno neaktivan (suspenzija, bolovanje, prestanak rada...).

Sve promjene se spremaju klikom na "Spremi promjene" na dnu ili se ne spremanu klikom na "Poništi".

DOKUMENTI
Ovdje se mogu uploadat dokumenti vezani uz zaposlenika (npr. CV).

Dokument se dodaje klikom na gumb "Dodaj novi dokument" te se tamo uploada dokument i piše se njegov naziv i napomena.

Nakon što je dokument dodan on se pojavljuje u grupnom prikazu i moguće ga je preuzeti klikom na njegov naziv, urediti/dodati naziv i napomenu klikom na gumb image "Uredi detalje dokumenta" ili obrisati ga klikom na gumb image "Obriši dokument".

PLAĆA
Ovdje se bilježi bruto i neto plaća zaposlenika.

Promjene se spremaju klikom na opciju "Spremi izmjene" a ne spremaju klikom na opciju "Poništi".

BOLOVANJE
Ovdje se vodi statistika o bolovanju zaposlenika.

Bolovanje se dodaje klikom na gumb "Dodaj bolovanje" te se tamo upisuje datum početka i kraja bolovanja, da li zaposlenik prima doznake za bolovanje i da li ima osiguranje.
Nakon što se bolovanje doda ono se prikazuje u grupnom prikazu. Klikom na opciju image "Uredi bolovanje" mogu se izmjeniti podaci koji su ranije unešeni. Klikom na opciju image "Obriši bolovanje" briše se bolovanje iz evidencije.

Klikom na opciju "Pregled statistike" dobija se informacija koliko je dana zaposlenik ukupno bio na bolovanje te koliko je od toga bilo tekuće godine.

GODIŠNJI
Ovdje se vodi evidencija o godišnjem odmoru zaposlenika.

Godišnji se dodaje klikom na gumb "Dodaj novi godišnji" te se tamo upisuje datum početka i kraja godišnjeg te da li je godišnji najavljen, potvrđen i korišten.
Nakon što se godišnji doda on se prikazuje u grupnom prikazu. Klikom na opciju image "Uredi godišnji odmor" mogu se izmjeniti podaci koji su ranije unešeni. Klikom na opciju image "Obriši godišnji odmor" briše se godišnji iz evidencije.


 Last updated Wed, 18. Jan 2017. 15:28

Please Wait!

Please wait... it will take a second!