Frequently Asked Questions

13.02. Vanjski suradnici
Ovdje se vodi evidencija o vanjskim suradnicima.

Klikom na opciju "Dodaj suradnika " i popunjavanjem traženih podataka dodaje se vanjski suradnik na grupni popis.

U grupnom prikazu vidljivi su osnovni podaci (ime i prezime, OIB, e-mail i status).
Zaposlenike je moguće sortitrati po tim podacima klikom na gumb image u stupcu prema kojem se podaci žele sortirati.

Klikom na image "Detalji suradnika" prikazuju se ostali detaljniji podaci o zaposleniku.

Klikom na gumb "Natrag" na detaljnom prikazu vraća se na grupni prikaz zaposlenika.

OSOBNI
Na kartici osobni nalaze se podaci o vanjskom suradniku koji se mogu izmjenjivati. Može se mijenjati i status vanjskog suradnika ako je trenutno neaktivan iz nekog razloga ili više nije vanjski suradnik.

Sve promjene se spremaju klikom na "Spremi promjene" na dnu ili se ne spremanu klikom na "Poništi".

DOKUMENTI
Ovdje se mogu uploadat dokumenti vezani uz suradnika (npr. CV).

Dokument se dodaje klikom na gumb "Dodaj novi dokument" te se tamo uploada dokument i piše se njegov naziv i napomena.

Nakon što je dokument dodan on se pojavljuje u grupnom prikazu i moguće ga je preuzeti klikom na njegov naziv, urediti/dodati naziv i napomenu klikom na gumb image "Uredi detalje dokumenta" ili obrisati ga klikom na gumb image "Obriši dokument".


 Last updated Wed, 18. Jan 2017. 15:28

Please Wait!

Please wait... it will take a second!