Frequently Asked Questions

03. Izbornik - Moj račun, Promijeni lozinku, Odlogiraj se, Info ploča
1. MOJ RAČUN - sadrži detalje korisnika koji je logiran te mogućnost izmjene podataka logiranog korisnika. Korisnik može kroz CMS sustav klikom na ikonicu image promijeniti svoje osnovne podatke.

Osnovni podaci:
- Avatar - slika koju je korisnik unio, može biti logotip tvrtke
- Korisničko ime – koristi se za prijavu u CMS sustav
- Nadimak (pseudonim) – u ovo polje možete unijeti nadimak korisnika
- Ime i prezime – u ovo polje unosite ime i prezime korisnika
- E-mail adresa – u ovo polje unosite email adresu korisnika
- Spol – iz padajućeg izbornika odaberite spol korisnika
- Godište – Iz padajućeg izbornika odaberite godinu rođenja korisnika

Status, korisničko članstvo te vrstu korisnika dodjeljuje administrator.
Ova stranica sadrži i prikaz koliko se puta određeni korisnik logirao u sustav te sa koje IP adrese. Polja za unos sa crvenom zvjezdicom pokraj moraju biti ispunjena.

Ostali podaci prikazuju koji je korisnik izvršio zadnju promjenu kroz CMS sustav, kada, te sa koje IP adrese. Te podatke CMS sustav dodjeljuje sam.

2. PROMIJENI LOZINKU - klikom na link možete unijeti novu lozinku.

Kod promjene lozinke postoji opcija "Generiraj lozinku" koja automatski generira nasumičnu lozinku.

NAPOMENA:
Preporuča se da lozinka ima velika i mala slova te barem jedan broj i jedan specijalni znak.

3. ODLOGIRAJ SE - klikom se automatski možete odlogirati iz CMS sustava.

4. INFO PLOČA – stranica koja sadrži informacije o Vašem webu i CMS-u koja sadrži:
- Dnevnik logiranja – pregled svih prijava u CMS sustav, gdje vidite ime i prezime korisnika, točan datum i vrijeme prijave te IP adresu sa koje je izvršena prijava.
- Site – Općenite informacije o Vašem webu te sadrži: broj aktivnih stranica, broj aktivnih korisnika, ukupan broj unesenih sadržaja, broj aktivnih modula te statistiku zauzeća Vaše stranice na serveru

5. STRANICE – u ovom linku možete uređivati postojeće stranice weba, te njihove sadržaje na sljedeći način:

VRSTE STRANICA – Služi za kreiranje stranica

Na linku Vrsta stranice možete dodati ili izmjeniti postojeće stranice na vašem webu.

Vrste stranica sadrže općenita svojstva svake Vaše stranice:

Virtualni naziv - naziv koji se ne prikazuje na webu, nego samo u CMS sustavu.
Predložak - struktura stranice koja se razlikoje ovisno o tome koliko polja za ima za Sadržaj i gdje su smještena ta polja.
Status stranice - birate hoće li će stranica bit objavljena (vidljiva), neobjavljen (neće se prikazivati), suspendiran ili arhiviran

Za svaku stranicu koju dodajete morate unijeti Zaglavlje stranice i njihov sadržaj Sadržaj.

Klikom na image kreira se nova stranica sa sljedećim opcijama:
- Virtualni naziv stranice - u polje unosite naziv stranice
- Predložak – u padajućem izborniku birate predložak stranice, tj. kakvu strukturu ima stranica, radi li se o stukturi naslovnice ili neke druge stranice
- Oznaka sadržaja – Ovdje odabirete oznaku sadržaja vaše stranice (ukoliko niste sigurni što odabrati ostavite default postavke)
- Indeksiranje stranica – Ovdje definirate na koji će se način ponašati i kako će raditi bot kada dođe na vašu stranicu (ukoliko niste sigurni što odabrati ostavite default postavke)
- Autorska prava – Unosom u ovo polje polažete prava na autorski sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici
- Status stranice - birate hoće li će sadržaj bit objavljen (vidljiv na stranici), neobjavljen (neće se prikazivati na stranici), suspendiran ili arhiviran.


Kako dodati novu stranicu?
1.U linku Stranice -> Vrsta stranice -> klikom na ikonicu Dodaj -> upisujete naziv i odabirete predložak -> kliknete na ikonicu Spremi -> zatim upisujete dodatne podatke ( po potrebi) -> odabirete status objavljen i kliknete na ikonicu Spremi

2.Kada ste dodali Vrstu stranice morate za nju unijeti Zaglavlje stranice -> klikom na Stranice -> Zaglavlje stranice otvara Vam se mogućnost pregledavanja svih Zaglavlja stranica, u padajućem izborniku stranica morate odabrati stranicu koju ste dodali. Otvaraju Vam se popis svih Zaglavlja stranice koju ste odabrali

3. klikom na ikonicu Dodaj dodajete stranicu novo zaglavlje, u novo zaglavlje morate upisati Naslov stranice (Title) , Naziv web stranice, jezik za koji želite da se prikazuju podaci Zaglavlja, Ključne riječi stranice i Opis stranice stranice.
Zatim kliknete na ikonicu Spremi i nakon toga provjerite podatke još jednom,odaberete status te potvrdite klikom na ikonicu Spremi.

4. Nakon što ste dodali Zaglavlje stranice, nova stranica je aktivna, može se doći do nje izravnim linkom ali ona još uvijek nema Sadržaj.

5.Sljedeći korak je dodati Sadržaj na Vašu novu stranicu, klikom na link Sadržaj otvara Vam se popis sadržaja odabrane stranice za pojedini jezik. U padajućem izborniku Stranica odaberete novo kreiranu stranicu, te Vam se otvara popis svih sadržaja, ako ste tek kreirali stranicu necete imati nijedan Sadržaj na stranici, to možete i vidjeti klikom na ikonicu Pogledaj stranicu koja Vas vodi izravnim linkom na stranicu.

6.Na stranicu morate dodati svaki sadržaj koji želite prikazati na toj stranici -> Kako dodati Sadržaj na stranicu?

7.Kada ste dodali Sadržaj na stranicu ona još uvijek nije povezana nekim linkom na stranici, stoga morate dodati svoju novu stranicu u neki od izbornikaZAGLAVLJE STRANICA
Na ovom linku definirate zaglavlja stranica za stranice koje ste kreirali na vrstama stranica.

Zaglavlje stranice Vam omogućava upis naziva stranice, njezinih ključnih riječi i opisa za svaki pojedini jezik koji imate na stranici
Iz padajućeg izbornika stranica odaberite stranicu za koju želite dodati zaglavlje te klikom na image dodajete zaglavlje za odabranu stranicu sa sljedećim opcijama:
- Jezik – U ovom polju definirate jezik zaglavlja stranice
- Naslov stranice (title) - u polje unosite naslov stranice koji će se prikazivati u zaglavlju pretraživača
- Ključne riječi - upisujete riječi koje su relevantne za stranicu, trebate birati riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama. Bitne su za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice, pišu se malim slovima i razdvojene zarezom
- Opis stranice – u polje upisujete kratki opis, sadržaj stranice koji će u pretraživačima biti ispisan ispod naslova, te Vam pomoći da se na pretraživaču izdvojite od ostalih web stranica koje nude iste usluge ili proizvode
- Naziv web stranice - u polje unosite naziv web stranice za da bi mogli generirati linkove za tu stranicu
- Slogan web stranice – U ovo polje unosite slogan ukoliko ga imate za vašu web stranicu
- Sadržaj footera – U ovo polje unosite sadržaj podnožja vaše stranice

- Nakon svake izmjene kliknuti image na za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja, izbornike možete pogledati image, mijenjati image, brisati image, pogledati sve sadržaje stranice image.

NAPOMENA: Iza svake promjene potrebno je kliknuti na SPREMI te otići na web i stisnuti tipku F5 kako bi se promjena pojavila na webu.

Preporučljivo je da slike koje se postavljaju kroz CMS budu u formatu (.jpg) (.png), ne veće od 500 Kb te imenovane smislenim ključnim riječima na Vašem računalu prije unosa kroz CMS sustav.

6. SADRŽAJI -
Na linku Sadržaj možete pregledati, dodati ili izbrisati sve sadržaje nalazi na odabranoj stranici za svaki pojedini jezik koji imate na stranici.
Kada dodajete sadržaj postoje 7 tipova sadržaja
1.Tekst sa slikom
2.Izbornik
3.Modul sadržaj
4.Video sadržaj
5.Slobodan kod sadržaj
6.Dokumenti
7.Galerija slika

Za svaki sadržaj koji dodajete morate odabrati gdje se on prikazuje na webu odnosno u kojoj zoni predloška se prikazuje,
stranicu na koju vodi(Modul sadržaj) i status.

U ovom linku možete uređivati sadržaj weba na slijedeći način:
Odaberete jezik sadržaja iz izbornika te nakon toga iz padajućeg izbornika odaberete stranicu koju se kreirali i za koju želite dodati sadržaj.
Klikom na image dodajete novu vrstu sadržaja za odabranu stranicu gdje onda u padajućem izborniku odabirete Tip sadržaja koji želite dodati.
Nakon svake izmjene kliknuti na image , te za povratak na stranicu prije image

Ako ste u padajućem izborniku odabrali Tekst sa slikom, kliknute na image , te opcije za uređivanje će biti sljedeće:
OSNOVNI PODACI:
- Naslov stranice – u polje upisujete naslov stranice
- Vrsta naslova – u padajućem izborniku birate ( h1, h2, h3, h4, h5, h6, p) ovisno o važnosti naslova, krenuvši od h1 koji ima najveću važnost i font.
- Podnaslov – unosite kratki tekst koji opisuje sadržaj stranice, koji će biti ispisan na početku teksta ispod naslova i biti prikazan na naslovnici ukoliko se sadržaj izdvaja.
- Sadržaj – unosite tekst koji želite da se prikazuje na stranici
- Povezani sadržaji – možete izabrati sadržaje koji su povezani sa sadržajem koji ste unijeli i koji će biti prikazan ispod njega, kako bi posjetitelji stranice lakše pronašli sadržaj koji ih zanima, a koji se nalazi na stranici. Povezane sadržaje možete odabrati klikom na njih, ukoliko ih je više držite tipku Ctrl.
- Izdvojeni sadržaj – u padajućem izborniku birate hoće li sadržaj biti izdvojen na naslovnoj stranici ili ne.


 Last updated Mon, 04. Jul 2016. 17:33

Please Wait!

Please wait... it will take a second!