Frequently Asked Questions

10. Moduli - Upravljanje člancima
UPRAVLJANJE ČLANCIMA
Klikom na modul Upravljanje člancima dobivate opcije kreiranja i uređivanja članaka i kategorija članaka za prikaz na vašoj stranici.

KATEGORIJE ČLANAKA - služi za dodavanje i uređivanje kategorije članaka.
U padajućem izborniku, u lijevom kutu, birate jezik za koji dodajete ili uređujete kategoriju, ukoliko se radi o višejezičnoj web stranici. Ukoliko nemate kreiranih kategorija, kreirate ih klikom na image , nakon čega dobivamo sljedeće opcije:

- Naziv kategorije – u ovo polje unesite naziv kategorije članaka
- SEO Adresa - u polje kopirate naslov kategorije članaka koji će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice na Google-u.

Nakon unosa kliknite na ikonicu image za spremanje koja vas onda vodi na detalje dokumenta koji sadrže sljedeće:

- Naziv kategorije i SEO Adresa - koje ste unijeli u prethodnom koraku i koje ovdje možete izmjeniti ukoliko želite
- Pozicija - u polje upisujete broj koji određuje poziciju na kojoj će se nalaziti kategorija, odnosno kojim redoslijedom će se prikazivati. Najbolje je da pozicije unosite na sljedeći način (10, 20, 30... kako biste kasnije mogli između dodavati dodatne kategorije)
- Ključne riječi - upisujete riječi koje su relevantne za kategoriju, trebate birati riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama. Bitne su za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice, pišu se malim slovima i razdvojene zarezom
- Pristup sadržaju – u padajućem izborniku birate koji tip korisnika će imati pristup kategoriji članaka
- Status – u padajućem izborniku birate želite li da kategorija bude objavljena ili ne, odnosno da se prikazuje ili ne

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja albuma možete pogledati image, mijenjati image, brisati image i pogledati sve postavke albuma image.


ČLANCI – Služi za dodavanje i uređivanje članaka vijesti
U padajućem izborniku, u lijevom kutu, birate jezik za koji dodajete ili uređujete članak, ukoliko se radi o višejezičnoj web stranici.

Ukoliko nemate kreiranih članaka, kreirate ih klikom na image, nakon čega dobivamo sljedeće opcije:

- Kategorija članka – Iz padajućeg izbornika odabirete jednu od prethodno kreiranih kategorija članaka kojoj želite da članak pripada
- Naslov – u polje upisujete naslov članka
- SEO adresa - u polje kopirate naslov članka koji će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice na Google-u.
- Nakon unosa kliknite na ikonicu image za spremanje koja vas onda vodi na detalje članka koji sadrže sljedeće:
- Naslov, SEO Adresa i Kategorija članaka – koje ste unijeli u prethodnom koraku i koje ovdje možete izmjeniti ukoliko želite
- Podnaslov – u polje unosite kratki tekst koji opisuje sadržaj članka, koji će biti ispisan na početku teksta ispod naslova i biti prikazan na naslovnici ukoliko se vijest izdvaja.
- Sadržaj – u polje unosite kompletan sadržaj članka
- Dokumenti – klikom na Browse birate dokument sa računala koji će biti dostupan za download uz članak.
- Slika - klikom na Browse birate sliku sa računala koja će se prikazivati uz članak.
- Način obrade slike – iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od 3 načina obrade slike (izreži sliku centrirano – način obrade slike zadržava centar slike i odstranjuje višak, obrezivanje slike – način obrade slike 'odstranjuje' višak slike ukoliko dimenzije odstupaju od dimenzija zadanih po dizajnu, promjena veličine slike u omjeru - način obrade slike zadržava omjer dimenzija slike te ukoliko dimenzije ne odgovaraju dimenzijama definiranim u dizajnu, razliku automatski ispunjava prethodno definiranom pozadinskom bojom)
- Ključne riječi - upisujete riječi koje su relevantne za sadržaj, odnosno članak koji objavljujete, trebate birati riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama. Bitne su za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice, pišu se malim slovima i razdvojene zarezom
- Izdvojeno na naslovnici – u padajućem izborniku birate želite li da se članak izdvaja (prikazuje) na naslovnici ili ne
- Pristup sadržaju – u padajućem izborniku birate koji tip korisnika će imati pristup članku
- Status – u padajućem izborniku birate želite li da članak bude objavljen ili ne, odnosno da se prikazuje ili ne

OSTALI PODACI (informativni podaci kreirani automatski od strane CMS sustava)
- Kreirano – kada je vijest kreirana
- Ažurirano - kada je vijest ažurirana
- Izmjene izvršio – koji korisnik je radio izmjene
- Korisnikova IP adresa – korisnikova IP adresa

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja albuma možete pogledati image, mijenjati image, brisati image i pogledati sve postavke albuma image.


 Last updated Mon, 04. Jul 2016. 17:33

Please Wait!

Please wait... it will take a second!