Frequently Asked Questions

13. Moduli - Katalog proizvoda - Kategorije, Proizvodi
U modulu katalog proizvoda uređujete podmodule: Kategorije i Proizvode tj. bilo koji unaprijed dogovoreni podmodul primjerice Proizvođači.

Kategorije

U podmodulu kategorije definirate glavne kategorije i podkategorije proizvoda.
U padajućem izborniku, u lijevom kutu, birate jezik za koji dodajete ili mijenjate kategoriju/podkategoriju proizvoda, ukoliko se radi o višejezičnoj web stranici.

Klikom na image dodajete novu kategoriju, nakon čega Vam se nude opcije:
- Naziv – u polje upisujete naziv kategorije/podkategorije proizvoda koju dodajete ili mijenjate naziv već kreirane kategorije ukoliko ga treba mijenjati
- SEO adresa - u polje kopirate naslov kategorije/podkategorije proizvoda koji će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, tj. rangiranje Vaše stranice na Google-u.
Kad ste ispunili ova polja kliknete na image i dobiti ćete dodatne opcije:
- Pozicija - u polje upisujete broj koji određuje na kojoj poziciji će se nalaziti kategorija/podkategorija, odnosno kojim redoslijedom će se prikazivati. Najbolje je da pozicije unosite na sljedeći način (10, 20, 30... kako biste kasnije mogli između dodavati dodatne kategorije/podkategorije)
- Uvodni tekst – kratki tekst koji opisuje sadržaj kategorije/podkategorije proizvoda, koji će biti ispisan na početku teksta ispod naslova i biti prikazan na naslovnici ukoliko se proizvod izdvaja.
- Opis kategorije – kompletan sadržaj kategorije/podkategorije proizvoda
- Slika – klikom na Browse birate sliku sa računala koja će se prikazivati uz kategoriju/podkategoriju proizvoda

Način obrade slike – iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od 3 načina obrade slike (izreži sliku centrirano – način obrade slike zadržava centar slike i odstranjuje višak, obrezivanje slike – način obrade slike 'odstranjuje' višak slike ukoliko dimenzije odstupaju od dimenzija zadanih po dizajnu, promjena veličine slike u omjeru - način obrade slike zadržava omjer dimenzija slike te ukoliko dimenzije ne odgovaraju dimenzijama definiranim u dizajnu, razliku automatski ispunjava prethodno definiranom pozadinskom bojom)
- Zaštiti sliku potpisom web-a – klikom na kvadratić sa desne strane potvrđujete da želite zaštitu slika vodenim žigom

- Ključne riječi - u polje upisujete riječi koje su relevantne za kategoriju/podkategoriju proizvoda. Birajte riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama, jer su bitne za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice. Pišu se malim slovima, razdvojene zarezom
- Izdvojeni sadržaj – u padajućem izborniku birate želite li da se kategorija/podkategorija proizvoda izdvaja (prikazuje) na naslovnici ili ne
- Pristup sadržaju – u padajućem izborniku birate koji tip korisnika će imati pristup kategoriji/podkategoriji proizvoda
- Podstavka od – u padajućem izborniku možete odabrati ukoliko se radi o podkategoriji proizvoda, kojoj glavnoj kategoriji ona pripada. Ukoliko želite da kategorija proizvoda koju kreiramo bude glavna kategorija, nećete odabrati niti jednu opciju, na taj način ćete kreirati glavnu kategoriju kojoj kasnije možete pridruživati podkategorije
- Status – u padajućem izborniku birate hoće li kategorija/podkategorija proizvoda biti objavljena ili ne, odnosno hoće li se prikazivati ili ne

OSTALI PODACI (informativni podaci kreirani automatski od strane CMS sustava)

- Kreirano – kada je kategorija/podkategorija proizvoda kreirana
- Ažurirano - kada je kategorija/podkategorija proizvoda ažurirana
- Izmjene izvršio – koji korisnik je radio izmjene
- Korisnikova IP adresa – korisnikova IP adresa

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja albuma možete pogledati image, mijenjati image, brisati image i pogledati sve postavke albuma image.Proizvodi

U podmodulu proizvodi definirate i uređujete proizvode.
U padajućem izborniku, u lijevom kutu, birate jezik za koji dodajete ili mijenjate proizvod, ukoliko se radi o višejezičnoj web stranici.

Klikom na image dodajete novi proizvod, nakon čega Vam se nude opcije:
- Naziv proizvoda – upisujete naziv proizvoda kojeg dodajete ili mijenjate naziv već postojećeg proizvoda, ukoliko ga treba mijenjati
- SEO adresa - u polje kopirate ime proizvoda koje će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice na Google-u.

Kad ste ispunili ova polja kliknete na image dobiti ćete dodatne opcije:

MATIČNI PODACI

- Pozicija – u polje upisujete broj koji određuje na kojoj poziciji će se nalaziti proizvod, odnosno kojim redosljedom će se prikazivati. Najbolje je da pozicije unosite na sljedeći način (10, 20, 30... kako biste kasnije mogli između dodavati dodatni proizvodi)
- Šifra artikla - u polje upisujete šifru proizvoda ukoliko postoji
- Kataloški broj – u polje upisujete kataloški broj proizvoda ukoliko postoji
- Pakiranje – u polje upisujete vrstu pakiranja za proizvod ukoliko postoji
- Cijena – u polje upisujete trenutnu cijenu artikla/proizvoda ukoliko postoji
- Stara cijena – u polje upisujete staru cijenu proizvoda ukoliko želite (ovu mogućnost možete iskoristiti ukoliko želite kod prikaza proizvoda istaknuti odnos stare i nove cijene)
- Kategorija proizvoda – iz padajućeg izbornika odaberite jednu od prethodno kreiranih kategorija ili podkategorija kojoj želite da proizvod pripada
- Brand – Iz padajućeg izbornika odaberite proizvođača kojem želite da ovaj proizvod pripada (da bi imali ovu opciju prethodno morate kreirati barem jednog proizvođača u podmodulu Proizvođači)
- Uvodni tekst – u polje unosite kratki tekst koji opisuje proizvod
- Opis – u polje unosite kompletan opis proizvoda
- Slika – klikom na Browse birate sliku sa računala koja će se prikazivati uz proizvod

Način obrade slike – iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od 3 načina obrade slike (izreži sliku centrirano – način obrade slike zadržava centar slike i odstranjuje višak, obrezivanje slike – način obrade slike 'odstranjuje' višak slike ukoliko dimenzije odstupaju od dimenzija zadanih po dizajnu, promjena veličine slike u omjeru - način obrade slike zadržava omjer dimenzija slike te ukoliko dimenzije ne odgovaraju dimenzijama definiranim u dizajnu, razliku automatski ispunjava prethodno definiranom pozadinskom bojom)

ATRIBUTI PROIZVODA – da bi imali ove opcije morate imati barem jedan prethodno kreirani Atribut / Osnovni atribut da biste ih mogli dodati

- * atribut – U ovom dijelu ćete imati opciju dodavanja iz padajućih izbornika onoliko atributa koliko ste ih prethodno kreirali na podmodulu Atributi ( * u ovom slucaju predtsavlja sam naziv atributa koji je prethodno kreiran)
- Atributi – U ovom polju klikom na polje „Select Some Options“ dodajete osnovne atribute koje ste prethodno kreirali u podmodulu Vizualni atributi

OPCIJE DOKUMENATA

- Ime dokumenta – U ovo polje unesite naziv dokumenta koji dodajete
- Odaberi dokument – Klikom na gumb Browse odaberite dokument na vašem računalu koji će biti dostupan uz proizvod

META PODACI

- Oznake – U ovo polje unesite ključne riječi za tražilicu
- Ključne riječi – u polje upisujete riječi koje su relevantne za proizvod. Birajte riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama, jer su bitne za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice. Pišu se malim slovima, razdvojene zarezom
- Opis stranice - U ovo polje unosite kratak opis stranice na kojoj će se prikazivati ovaj proizvod

POSTAVKE PROIZVODA

- Oznaka – u padajućem izborniku možete izabrati radi li se o proizvodu sa posebnim statusom (da bi imali ovaj izbor morate imati prethodno kreiran barem jedan status u podmodulu Status proizvoda)
- Izdvojeno u glavnoj kategoriji – U padajućem izborniku možete odabrati opciju ukoliko želite da se proizvod izdvaja u glavnoj kategoriji proizvoda kojoj pripada
- Izdvojeno na naslovnici – U padajućem izborniku možete odabrati opciju izdvajanja proizvoda na naslovnicu stranice
- Pristup / vidljivost – u padajućem izborniku birate koji tip korisnika će imati pristup proizvodu
- Status – u padajućem izborniku birate hoće li proizvod biti objavljen ili ne, odnosno hoće li se prikazivati ili ne

OSTALI PODACI (informativni podaci kreirani automatski od strane CMS sustava)

- Kreirano – kada je proizvođač kreiran
- Ažurirano - kada je proizvođač ažuriran
- Izmjene izvršio – koji korisnik je radio izmjene
- Korisnikova IP adresa – korisnikova IP adresa

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja albuma možete pogledati image, mijenjati image, brisati image i pogledati sve postavke albuma image.


 Last updated Mon, 04. Jul 2016. 17:33

Please Wait!

Please wait... it will take a second!