Frequently Asked Questions

15. Moduli - Internet trgovina - Kategorije, Proizvodi/Artikli
INTERNET TRGOVINA

U modulu INTERNET TRGOVINA uređujete podmodule:
Kategorije, Proizvodi/Artikli, Atributi, Proizvođači, Galerija slika proizvoda, Dokumenti proizvoda, Grupe proizvoda, Paketi proizvoda, Komentari/Recenzije proizvoda, Posebne cijene, Posebni statusi, Uvoz podataka, Narudžbe, Kupci, Dostavne službe, Statusi narudžbe, Reklamacije, Porezne stope, Rabatne skupine, Kuponi, Podaci računa/narudžbe, Pravne obavijesti i informacije, Generiranje slika, Usporedba proizvoda, Tražilica, Liste želja.


Kategorije

U podmodulu kategorije definirate glavne kategorije i podkategorije proizvoda.
U padajućem izborniku, u lijevom kutu, birate jezik za koji dodajete ili mijenjate kategoriju/podkategoriju proizvoda, ukoliko se radi o višejezičnoj web stranici.
Klikom na image dodajete novu kategoriju, nakon čega Vam se nude opcije:

- Naziv sadržaja – u polje upisujete naziv kategorije/podkategorije proizvoda koju dodajete ili mijenjate naziv već kreirane kategorije ukoliko ga treba mijenjati
- SEO adresa - u polje kopirate naslov kategorije/podkategorije proizvoda koji će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, tj. rangiranje Vaše stranice na Google-u.
- Ključne riječi za tražilicu - u polje upisujete riječi koje su relevantne za kategoriju proizvoda. Birajte riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama, jer su bitne za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice. Pišu se malim slovima, razdvojene zarezom
- Naslov stranice – U ovo polje upisujete naslov stranice koja sadržava kategoriju/podkategoriju proizvoda
- Ključne riječi – U ovo polje upisujete ključne riječi za stranicu kategorije
- Opis stranice – U ovo polje upisujete kratki opis stranice koja sadržava kategoriju/podkategoriju proizvoda

Kad ste ispunili ova polja kliknete na image i dobiti ćete dodatne opcije:

- Naziv sadržaja i SEO adresa – unijeti na prethodnom koraku te ih ovdje možete promjeniti ukoliko to želite
- Kratki opis – kratki tekst koji opisuje sadržaj kategorije/podkategorije proizvoda, koji će biti ispisan na početku teksta ispod naslova i biti prikazan na naslovnici ukoliko se proizvod izdvaja.
- Sadržaj – kompletan sadržaj kategorije/podkategorije proizvoda
- Slika – klikom na Browse birate sliku sa računala koja će se prikazivati uz kategoriju/podkategoriju proizvoda

Način obrade slike – iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od 3 načina obrade slike (izreži sliku centrirano – način obrade slike zadržava centar slike i odstranjuje višak, obrezivanje slike – način obrade slike 'odstranjuje' višak slike ukoliko dimenzije odstupaju od dimenzija zadanih po dizajnu, promjena veličine slike u omjeru - način obrade slike zadržava omjer dimenzija slike te ukoliko dimenzije ne odgovaraju dimenzijama definiranim u dizajnu, razliku automatski ispunjava prethodno definiranom pozadinskom bojom)
Zaštiti sliku potpisom web-a – klikom na kvadratić sa desne strane potvrđujete da želite zaštitu slika vodenim žigom

- Ključne riječi - u polje upisujete riječi koje su relevantne za kategoriju/podkategoriju proizvoda. Birajte riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na tražilicama, jer su bitne za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice. Pišu se malim slovima, razdvojene zarezom
- Pozicija - u polje upisujete broj koji određuje na kojoj poziciji će se nalaziti kategorija/podkategorija, odnosno kojim redoslijedom će se prikazivati. Najbolje je da pozicije unosite na sljedeći način (10, 20, 30... kako biste kasnije mogli između dodavati dodatne kategorije/podkategorije)
- Izdvojeni sadržaj – u padajućem izborniku birate želite li da se kategorija/podkategorija proizvoda izdvaja (prikazuje) na naslovnici ili ne
- Pristup sadržaju – u padajućem izborniku birate koji tip korisnika će imati pristup kategoriji/podkategoriji proizvoda
- Podstavka od – u padajućem izborniku možete odabrati ukoliko se radi o podkategoriji proizvoda, kojoj glavnoj kategoriji ona pripada. Ukoliko želite da kategorija proizvoda koju kreiramo bude glavna kategorija, nećete odabrati niti jednu opciju, na taj način ćete kreirati glavnu kategoriju kojoj kasnije možete pridruživati podkategorije
- Status – u padajućem izborniku birate hoće li kategorija/podkategorija proizvoda biti objavljena ili ne, odnosno hoće li se prikazivati ili ne

OSTALI PODACI (informativni podaci kreirani automatski od strane CMS sustava)
- Kreirano – kada je kategorija/podkategorija proizvoda kreirana
- Ažurirano - kada je kategorija/podkategorija proizvoda ažurirana
- Izmjene izvršio – koji korisnik je radio izmjene
- Korisnikova IP adresa – korisnikova IP adresa

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja albuma možete pogledati image, mijenjati image, brisati image i pogledati sve postavke albuma image.


Proizvodi/Artikli

U ovom podmodulu kreirate i uređujete podmodul proizvodi/artikli Internet tgovine.
U padajućem izborniku, u lijevom kutu, birate jezik za koji dodajete ili mijenjate proizvode/artikle, ukoliko se radi o višejezičnoj web stranici.

Klikom na image dodajete novi proizvod/artikl, nakon čega Vam se nude opcije:

- Naziv proizvoda – u polje upisujete šifru proizvoda/artikla ukoliko postoji
- Kataloški broj – u polje upisujete kataloški broj proizvoda/artikla ukoliko postoji
- Šifra artikla – u polje upisujete šifru proizvoda/artikla ukoliko postoji
- Barkod – u polje unosite kratki tekst koji opisuje proizvod/artikl

Kad ste ispunili ova polja kliknete na image i dobiti ćete dodatne opcije:

UREĐIVANJE PROIZVODA
- Naziv proizvoda – u polje upisujete šifru proizvoda/artikla ukoliko postoji
- SEO adresa - u polje kopirate naslov proizvoda koji će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, tj. rangiranje Vaše stranice na Google-u.
- Šifra artikla – u polje upisujete šifru proizvoda/artikla ukoliko postoji
- Kataloški broj – u polje upisujete kataloški broj proizvoda/artikla ukoliko postoji
- Barkod – u polje unosite kratki tekst koji opisuje proizvod/artikl
- Kategorija proizvoda – Iz padajućeg izbornika odaberite jednu od prethodno kreiranih kategorija kojoj želit da proizvod pripada
- Proizvođač proizvoda – Iz padajućeg izbornika odaberite jednog od prethodno kreiranih proizvođača kojem želite proizvod da pripada
- Model – u ovo polje unesite model proizvoda/artikla
- Opis proizvoda/artikla – u polje unosite kompletan opis proizvoda/artikla
- Ime slike – u polje unesite ime slike za proizvod/artikl koji dodajete
- Slika – klikom na Browse birate sliku sa računala koja će se prikazivati uz proizvod/artikl

Način obrade slike – iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od 3 načina obrade slike (izreži sliku centrirano – način obrade slike zadržava centar slike i odstranjuje višak, obrezivanje slike – način obrade slike 'odstranjuje' višak slike ukoliko dimenzije odstupaju od dimenzija zadanih po dizajnu, promjena veličine slike u omjeru - način obrade slike zadržava omjer dimenzija slike te ukoliko dimenzije ne odgovaraju dimenzijama definiranim u dizajnu, razliku automatski ispunjava prethodno definiranom pozadinskom bojom)

- Video proizvoda – Iz padajućeg izbornika odaberite neki od video sadržaja koji ste prethodno unijeli vezanih za proizvod/artikl

TEHNIČKI PODACI
- Jamstvo – u padajućem izborniku birate broj mjeseci koliko proizvod/artikl ima garanciju
- Težina – u polje unosite težinu proizvoda/artikla
- Dimenzije – u polje unosite dimenzije proizvoda/artikla
- Zapremina – u polje unosite volumen proizvoda/artikla
- Osnovno pakiranje – u polje unosite vrstu pakiranja proizvoda/artikla
- Ambalaža – u polje unosite vrstu ambalaže proizvoda/artikla
- Zemlja podrijetla – u padajućem izborniku birate zemlju podrijetla proizvoda

ATRIBUTI PROIZVODA
Stavke atributa proizvoda ovise o stavkama koje ste unijeli u podmodulu Atributi proizvoda.

FINANCIJSKI PODACI
- Količina/zaliha – u ovo polje upisujete količinu proizvoda/artikala dostupnih za internet prodaju tj. koliko ih ima na stanju
- Jedinica mjere – u ovo polje upisujete jedinicu mjere za određeni proizvod/artikl
- VP cijena / bez poreza – u ovo polje upisujete veleprodajnu cijenu bez poreza za proizvod/artikl
- Porezna stopa – Iz padajućeg izbornika odeberite stopu poreza za proizvod/artikl
- MP prodajna cijena – u ovom polju vam se ispisuje veleprodajna cijena sa uračunatom stopom poreza za proizvod/artikl
- Popust (%) – u ovo polje unosite popust za proizvod/artikl
- VP cijena sa popustom – u ovom polju vam se ispisuje veleprodajna cijena sa uračunatim popustom proizvoda/artkila
- MP cijena sa popustom – u ovom polju vam se ispisuje veleprodajna cijena sa uračunatom stopom poreza i uračunatim popustom

PROIZVOD SE KORISTI
Stavke korištenja proizvoda/artikla ovise o stavkama koje ste unijeli u podmodulima Paketi i Rabatne skupine

SEO POSTAVKE
- Ključne riječi za tražilicu - u polje upisujete riječi koje su relevantne za proizvod/artikl. Birajte riječi koje bi potencijalni klijenti pretraživali na  tražilicama, jer su bitne za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice. Pišu se malim slovima, razdvojene zarezom
- Naslov stranice – U ovo polje upisujete naslov stranice koja sadržava proizvod/artikl
- Ključne riječi – U ovo polje upisujete ključne riječi za stranicu proizvoda/artikla
- Opis stranice – U ovo polje upisujete kratki opis stranice koja sadržava proizvod/artikl


POSTAVKE PRIKAZA
- Poseban status – iz padajućeg izbornika izaberite neki od prethodno kreiranih posebnih statusa za proizvod/artikl
- Izdvojeni sadržaj – u padajućem izborniku birate želite li da se proizvod/artikl izdvaja (prikazuje) na naslovnici ili ne
- Pozicija – u polje upisujete broj koji određuje na kojoj poziciji će se nalaziti proizvod/artikl, odnosno kojim redoslijedom će se prikazivati. Najbolje je da pozicije unosite na sljedeći način (10, 20, 30... kako biste kasnije mogli između dodavati proizvode/artikle)
- Pristup sadržaju – u padajućem izborniku birate koji tip korisnika će imati pristup proizvodu/artiklu
- Status – u padajućem izborniku birate hoće li proizvod/artikl biti objavljen ili ne, odnosno hoće li se prikazivati ili ne

OSTALI PODACI (informativni podaci kreirani automatski od strane CMS sustava)
- Kreirano – kada je proizvod/artikl kreiran
- Ažurirano - kada je proizvod/artikl ažuriran
- Izmjene izvršio – koji korisnik je radio izmjene
- Korisnikova IP adresa – korisnikova IP adresa

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja albuma možete pogledati image, mijenjati image, brisati image i pogledati sve postavke albuma image.


 Last updated Mon, 04. Jul 2016. 17:33

Please Wait!

Please wait... it will take a second!