Frequently Asked Questions

18. Moduli - Internet trgovina - Grupe proizvoda, Paketi proizvoda, Komentari/Recenzije proizvoda
Grupe proizvoda

Za dodavanje nove grupe proizvoda kliknite na ikonicu image gdje određujete sljedeće detalje:

- Naziv grupe – u ovo polje unosite naziv grupe proizvoda

Kad ste ispunili ovo polje kliknete na image dobiti ćete dodatne opcije:

Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja, grupu proizvoda možete pogledati image, mijenjati image i brisati image.


Paketi proizvoda

U ovom podmodulu kreirate i uređujete dokumente proizvoda.
Za dodavanje novog paketa proizvoda kliknite na ikonicu image gdje određujete sljedeće detalje:

- Naziv paketa – u ovo polje unosite naziv grupe proizvoda

Kad ste ispunili ovo polje kliknete na image dobiti ćete dodatne opcije:

- Naziv paketa – odabran na prethodnom koraku i tu ga možete izmijeniti ukoliko želite
- SEO adresa - u polje kopirate naziv paketa koji će se ispisivati u adresnoj traci, u nastavku vaše domene. Bitna je za SEO, odnosno rangiranje Vaše stranice na Google-u.
- Šifra paketa - u polje upisujete šifru paketa ukoliko postoji
- Opis paketa – U ovo polje unesite detaljan opis paketa
- Slika – klikom na Browse birate sliku sa računala koja će se prikazivati uz proizvod
Način obrade slike – iz padajućeg izbornika možete odabrati jedan od 3 načina obrade slike (izreži sliku centrirano – način obrade slike zadržava centar slike i odstranjuje višak, obrezivanje slike – način obrade slike 'odstranjuje' višak slike ukoliko dimenzije odstupaju od dimenzija zadanih po dizajnu, promjena veličine slike u omjeru - način obrade slike zadržava omjer dimenzija slike te ukoliko dimenzije ne odgovaraju dimenzijama definiranim u dizajnu, razliku automatski ispunjava prethodno definiranom pozadinskom bojom)
- Sadržaj paketa – u padajućem izborniku birate proizvod koji želite dodati u paket, te nakon toga na desno od izbornika birate količinu željenih proizvoda. Kada ste gotovi, sa desne strane kliknite na gumb Dodaj proizvod kako biste dodali željenu količinu proizvoda u paket
- Proizvodi paketa – U ovom dijelu vidite cijeli sadržaj paketa, tj sve do sada dodane proizvode i njihovu količinu, njihovu cijenu, te imate opciju obrisati proizvode iz paketa klikom na gumb Obrisi proizvod
- Status – u padajućem izborniku birate hoće li slika biti objavljena ili ne, odnosno hoće li se prikazivati ili ne
- Proizvodi grupe – Iz padajućeg izbornika odaberite proizvode koje želite da pripadaju nositelju grupe
- Vrsta grupiranja – Iz padajućeg izbornika odaberite neki od kriterija atributa koji ste prethodno kreirali u podmodulu Atributi po kojem želite grupirati proizvode
- Status - u padajućem izborniku birate hoće li slika biti objavljena ili ne, odnosno hoće li se prikazivati ili ne

Nakon svake izmjene kliknuti na za image spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Nakon kreiranja paket proizvoda možete pogledati image, mijenjati image i brisati image.


Komentari/Recenzije proizvoda

U ovom podmodulu možete pregledati, urediti i brisati korisničke komentare i recenzije proizvoda.

Klikom na podmodul Komentari / Recenzije otvara prikaz svih komentara i recenzija za Proizvod, Ime i prezime registriranog korisnika koji je ostavio komentar/recenziju, datum kreiranja recenzije te imate sljedeće opcije:

- Pogledati komentar / recenziju – Klikom na ikonicu image
- Izmijeniti komentar / recenziju – Klikom na ikonicu image
- Obrisati komentar / recenziju – Klikom na ikonicu image
Nakon svake izmjene kliknuti na image za spremanje, te image za povratak na stranicu prije. Last updated Mon, 04. Jul 2016. 17:33

Please Wait!

Please wait... it will take a second!