Frequently Asked Questions

01. INFO PLOČA
imageINFO PLOČA

Na kartici „Info ploča“ nalaze se najvažnije stavke koje se tiču trenutno logiranog korisnika:
  • Ročišta
  • Rokovi
  • Poruke
  • Zadaci
  • Sastanci


Ročišta
Prikazuju se ročišta koja još nisu održana i njihove najvažnije informacije (datum, dan, stranke, vrijeme).

Moja ročišta – prikazuju se ročišta trenutno logiranog korisnika.
Sva ročišta - prikazuju se ročišta cijelog ureda (svih zaposlenika).

Klikom na jedno ročište otvara se prikaz ročišta s detaljnim podacima o njemu te opcijama:

imageRočište održano - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je ročište održano i više se ne prikazuje na info ploči.

imageRočište otkazano – klikom na ovu opciju potvrđuje se da je ročište otkazano i više se ne prikazuje na info ploči.

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o ročištu. Podaci se mogu dodavati,
nadopunjavati ili brisati.


Rokovi
Prikazuju se rokovi koji se moraju ispoštovati i njihove najvažnije informacije (datum, napomena, stranke).

Moji rokovi– prikazuju se rokovi trenutno logiranog korisnika.
Svi rokovi - prikazuju se rokovi cijelog ureda (svih zaposlenika).

Klikom na jedan od rokova otvara se novi prozor koji sadrži detaljnije podatke o roku te opcije:

imageRok je riješen - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je rok riješen.

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o roku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.


Poruke 
Prikazuju se nepročitane poruke trenutno logiranog korisnika.


Zadaci
Prikazuju se zadaci trenutno logiranog korisnika s datumom i kratkim opisom zadatka.

Klikom na jedan od zadataka otvara se novi prozor koji sadrži detaljniji opis zadatka i ostale relevantne informacije te opcije:

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o zadatku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.

imageZadatak je izvršen - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je zadatak izvršen te se više neće prikazivati na info ploči.

imageIzbriši – ovom opcijom zadatak se briše.


Sastanci
Prikazuju se sastanci koja još nisu održani i njihove najvažnije informacije (datum, dan, stranke, vrijeme).

Klikom na jedan od sastanaka otvara se prikaz sastanka s detaljnim podacima o njemu te opcijama:

imageSastanak održan - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je sastanak održan i više se ne prikazuje na info ploči.

imageSastanak otkazan – klikom na ovu opciju potvrđuje se da je sastanak otkazan i više se ne prikazuje na info ploči.

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o sastanku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!