Frequently Asked Questions

02. OSOBNO
image OSOBNO

Klikom na karticu osobno otvara se izbornik s opcijama:

  • Poruke
  • Zadaci
  • Dnevna lista kontakata
  • Sastanci
  • Rokovi
  • Ročišta
  • Predmeti
  • Ovrhe
  • Konference

Na ovoj kartici vidljive su samo informacije vezane uz logiranog korisnika (njegova ročišta, njegovi zadaci, njegovi rokovi...)


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!