Frequently Asked Questions

03. ODVJETNIČKI URED

imageODVJETNIČKI URED


Klikom na karticu „Odvjetnički ured“ otvara se izbornik s opcijama:
  •  Klijenti
  • Dnevna lista kontakata
  • Predmeti
  • Ovrhe
  • Ročišta
  • Rokovi
  • Zadaci
  • Izvješće rada
  • Pregled uspješnost
  • Zaposlenici

Na ovoj kartici vidljive su informacije vezane za cijeli ured (rokovi, ročišta, sastanci, zadaci svih korisnika)


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!