Frequently Asked Questions

08. OSNOVNE ZNAČAJKE FUNKCIJSKIH TIPKI
image- nemogućnost unosa telefonskih poziva, potrebno je izabrati klijenta iz baze podataka

image-opcija izmjeni na koju kad kliknemo imamo mogućnost unosa i izmjene svih podataka unutar
        odabrane stavke

image- mogućnost isprinta

image- trošak za račun u koji unosimo sve podatke kako bismo mogli generirati račun, a na ikonu
         dodajemo stavku za račun

image - storniraj račun

image- mogućnost brisanja ili arhiviranja

image- mogućnost arhiviranja

image - oznaka za dokumente

image- dodaj telefonski poziv na način da kliknemo, te odaberemo klijenta,a ukoliko želimo naplatiti poziv kliknemo checkbox, odaberemo sve
        tražene parametre poziva, te kada završimo s pozivom spremimo i imamo u financijama-generiranje računa odnosno novi račun za izdat
image- ikona za potvrdu učinjenog

image- strelica povratak

image- strelica za naprijed (otvaranje)

image- izvoz u Excel

image - štoperica za mjerenje duljine poziva


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!