Frequently Asked Questions

00. UVOD
UVOD
Prilikom prve prijave u danu pojavljuje se „pop-up“ prozor sa pozdravom i današnjim datumom i prikazuje
najvažnije obavijesti (rokove, ročišta, zadatke, sastanke...) koji se održavaju danas.

Sučelje „Odvjetnik Pro Soft-a“ sastoji se od zaglavlja (header), navigacije, sadržajnog dijela i podnožja (footer).

U zaglavlju (header) se nalazi ime programskog rješenja s lijeve strane. S desne strane se prikazuje trenutno logirani korisnik i gumb „Odjava“ koji služi za odjavu trenutno logiranog korisnika kako bi se mogao ulogirati novi korisnik.

Navigacija se sastoji od stavki:
  • Info ploča
  • Osobno
  • Odvjetnički ured
  • Financije
  • Urudžbeni
  • Resursi
  • Postavke
Svaka stavka detaljnije je opisana u nastavku

U podnožju (footer) nalazi se trenutna verzija programskog rješenja.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 10:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!