Frequently Asked Questions

02.05. Rokovi
ROKOVI:
Odabirom ove opcije vidljivi su svi rokovi logiranog korisnika.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi rok.
Rok – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum
Nositelj roka
– klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire osoba koja je nositelj roka
Broj predmeta – unosi se broj predmeta uz koji je rok vezan
Stranke – unosi se ime stranke ili više njih
Napomena – unosi se napomena vezana uz rok.
Zadužen - navedeni su svi korisnici programa (zaposlenici). Za odabir jedne ili više osoba potrebno je kliknuti na kvadratić pored imena. Opcija „svi“ označava sve ispod navedene osobe.
Odustani – klikom na „odustani“ rok se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ rok se sprema i šalje se svima koji su označeni na opciji „zadužen“.


Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Rok klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum. Može se pretraživati od nekog datuma, do nekog datuma ili kombinirano.
Napomena - upisuje se napomena ili dio napomene prema kojoj se želi pretraživati.
Stranke– upisuje se ime ili dio imena stranke uz koju želimo pretraživati rokove.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni rokovi koji zadovoljavaju uvjete filtera.


Aktivno - klikom na „aktivno“ u tablici se prikazuju samo aktivni rokovi (oni koji još traju).

Arhiva - klikom na „arhiva“ prikazuju se svi rokovi koji nisu aktivni (oni koji su završeni).

Sve - klikom na „sve“ prikazuju se svi rokovi (aktivni i arhivirani)

Tablica prikazuje rokove s osnovnim podacima, a to su datum roka, broj predmeta uz koji je rok vezan, osobe zadužene za rok, napomena te opcije:
imageRok je riješen - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je rok riješen.


imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o roku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Rok – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum
Nositelj roka – klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire osoba koja je nositelj roka
Broj predmeta unosi se broj predmeta uz koji je rok vezan
Stranke – unosi se ime stranke ili više njih
Napomena – unosi se napomena vezana uz rok.
Zadužen - navedeni su svi korisnici programa (zaposlenici). Za odabir jedne ili više osoba potrebno je kliknuti na kvadratić pored imena. Opcija „svi“ označava sve ispod navedene osobe..
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti
Spremi – klikom na „spremi“ rok se sprema i šalje se svima koji su označeni na opciji „zadužen“.

Osim klikom na ovu ikonicu, prozor za izmjenu podataka otvara se i klikom u tablici na imena osoba koje su prisutne na sastanku.


imageIzbriši – ovom opcijom rok se briše s popisa.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!