Frequently Asked Questions

02.07. Predmeti
PREDMETI:
Odabirom ove opcije vidljivi su svi predmeti logiranog korisnika.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi predmet.
Broj predmeta – unosi se broj predmeta
Nositelj predmeta – klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire nositelj predmeta
Status – Klikom na polje nude se 3 opcije predmeta (otvoren, zatvoren, obrisan)
Stranka – unose se svi matični podaci o stranki (ime, prezime, oib, adresa,telefon...)
Protustranka unose se svi matični podaci o protustranki (ime, prezime, oib, adresa,telefon...)
Podaci o predmetu – unose se osnovni podaci o predmetu: odabire se vrsta predmeta, upisuje se njegov naziv, njegova vrijednost, sudski broj, sudac,opis predmeta, odabiru se ljudi zaduženi za predmet i na kraju je opcija ishod predmeta (uspješno ili neuspješno)
Odustani – klikom na „odustani“ predmet se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ predmet se sprema

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Stranka – upisuje se ime (prezime) ili dio imena stranke koja se želi pretraživati
Protustranka – upisuje se ime (prezime) ili dio imena protustranke koja se želi pretraživati
Broj predmeta – upisuje se broj predmeta koji se želi pretraživati
Predmet – upisuje se naziv ili dio naziva predmeta koji se želi pretraživati
Sudski broj – upisuje se sudski broj prema kojem se želi pretraživati
Vrijednost spora – klikom na polje nudi se mogućnost odabira znaka ==(veće ili jednako) iznosu koji se upisuje u polje ispod
Vrsta – u padajućem izborniku se odabire vrsta predmeta
Status– u padajućem izborniku se odabire status predmeta
Zadužen – u padajućem izborniku se odabire osoba
Napomena - upisuje se napomena ili dio napomene prema kojoj se želi pretraživati.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni predmeti koji zadovoljavaju uvjete filtera.

Tablica prikazuje predmete s osnovnim podacima, a to su broj predmeta, stranka i protustranka, naziv predmeta, vrsta predmeta te opcije:


imageDodaj telefonski poziv – ovom opcijom otvara se novi prozor gdje se dodaje novi telefonski poziv.
Naplati poziv – opcija za naplaćivanje poziva (račun se generira zasebno)
Trajanje poziva – upisuje se trajanje poziva u minutama
Kontakt osobaupisuje se ime i prezime kontakt osobe
Vrsta poziva – opcija gdje se označava da li je bio dolazni ili odlazni poziv
Vrsta kontakta – odabire se vrsta
kontakta ( Prodaja, financije,ostalo)
Tip kontaktaoda
bire se tip kontakta
Komentar – upisuje se komentar na poziv
Odustani – klikom na „odustani“ poziv se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ poziv se sprema

imageTrošak na račun – ovom opcijom otvara se novi prozor gdje se dodaje račun predmetu.
U tablici se prikazuju osnovne stavke računa: cijena, jedinica mjere, količina, opis te opcija image kojom se dodaje nova stavka na računu.

imagePrintanje predmeta – klikom na ovu opciju otvara se novi prozor sa svim podacima vezanima za taj predmet i mogućnošću ispisa svih podataka.

imageArhiviraj – ovom opcijom predmet se arhivira.


imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o predmetu. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Broj predmeta unosi se broj predmeta
Nositelj predmeta – klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire nositelj predmeta
Status – Klikom na
polje nude se 3 opcije predmeta (otvoren, zatvoren, obrisan)
Stranka – unose se svi matični podaci o stranki (ime, prezime, oib, adresa,telefon...)
Protustranka – unose se svi matični podaci o protustranki (ime, prezime, oib, adresa,telefon...)
Podaci o predmetu – unose se osnovni podaci o predmetu: odabire se vrsta predmeta, upisuje se njegov naziv, njegova vrijednost, sudski broj, sudac,o
pis predmeta, odabiru se ljudi zaduženi za predmet i na kraju je opcija ishod predmeta (uspješno ili neuspješno)
Odustani – klikom na „odustani“ predmet se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ predmet se sprema

Na kraju tablice nalazi se opcija image „Izvoz u Excel“ kojom se svi predmeti sa svim podacima iz gornje tablice generiraju u Excel i nudi se download .xls datoteke.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!