Frequently Asked Questions

02.08. Ovrhe
OVRHE:
Odabirom ove opcije vidljive su sve ovrhe logiranog korisnika.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodala ovrha.
Podaci o ovrsi – upisuju se osnovni podaci (naziv, datum, iznos dugovanja, status...)
Ovršitelj – upisuju se osnovni podaci o ovršitelju (naziv, žiro račun, oib)
Bilježnik – upisuju se osnovni podaci o bilježniku
Dokumenti – opcija dodavanja dokumenta klikom na opciju „dodaj“ i tada se nudi mogućnost upload-anja dokumenta te upis njegovog naziva i dodavanje komentara.
Odustani klikom na „odustani“ ovrha se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ ovrha se sprema


Pretraživanje  - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Naziv ovrhe - upisuje se naziv ili dio naziva ovrhe za pretraživanje .
Zadužen klikom na polje otvara se padajući izbornik iz kojeg se zatim odabire osoba zadužena za ovrhu.
Ovršitelj - upisuje se ime(prezime) ili dio imena ovršitelja kojeg želimo pretraživati.
Ovršenik - upisuje se ime(prezime) ili dio imena ovršenika kojeg želimo pretraživati.
Status – iz padajućeg izbornika se odabire status predmeta.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo one ovrhe koje zadovoljavaju uvjete filtera.


Tablica prikazuje ovrhe s osnovnim podacima – datum ovrhe, naziv ovrhe, ime i prezime ovršenika i ovršitelja, iznos dugovanja te opcije:

imageArhiviraj – ovom opcijom ovrha se arhivira

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o ovrhi Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Podaci o ovrsi – upisuju se osnovni podaci (naziv, datum, iznos dugovanja, status...)
Ovršitelj upisuju se osnovni podaci o ovršitelju (naziv, žiro račun, oib)
Bilježnik – upisuju se osnovni podaci o bilježniku
Dokumenti – opcija dodavanja dokumenta klikom na opciju „dodaj“ i tada se nudi mogućnost upload-anja dokumenta te upis njegovog naziva i dodavanje komentara.
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!