Frequently Asked Questions

02.09. Konference
KONFERENCE:
Odabirom ove opcije vidljivi su sve konference i svi termini kada je rezervirana. Kalendar je raspoređen po satima u svakom danu i termini koji su rezervirani označeni su crvenom bojom.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodala konferenca.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Početak – klikom na polje otvara se padajući izbornik sa satima i minutama za odabir početka konference
Kraj – klikom na polje otvara se padajući izbornik sa satima i minutama za odabir kraja konference
Napomena – upisuje se napomena vezana uz konferencu
Odustani – klikom na „odustani“ konferenca se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ konferenca se sprema

Popis rezervacija
Odabirom ove opcije otvara se novi prozor na kojemu su vidljive rezervacije dvorane u tablici. Vidljiv je korisnik koji je rezervirao dvoranu, datum, početak, napomena i opcija image„obriši“ kojom se briše rezervirani termin.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 10:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!