Frequently Asked Questions

03.02. Dnevna lista kontakata
DNEVNA LISTA KONTAKATA:
Odabirom ove opcije vidljiva je lista svih obavljenih razgovora svih zaposlenika ureda.

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum. Može se pretraživati od nekog datuma, do nekog datuma ili kombinirano.
Tvrtka – upisuje se ime ili dio imena tvrtke koja se želi pretraživati
Kontakt osoba - upisuje se ime i prezime ili dio imena i prezimena osobe koja se želi pretraživati
Vrsta kontakta – otvara se padajući izbornik s opcijama vrste kontakta. Moguće je odabrati 4 opcije: Sve, Prodajni, Financijski, Ostalo
Vrsta poziva - klikom na polje otvara se padajući izbornik s opcijama vrste poziva. Moguće je odabrati 3 opcije: Sve, Dolazni, Odlazni
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni pozivi koji zadovoljavaju uvjete filtera.

Tablica liste kontakata prikazuje popis poziva na dnevnoj razini. Tablice se odvajaju prema vrsti kontakta (Prodajni, Financijski, Ostalo). Za svaki kontakt navedena je vrsta poziva, klijent, kontakt osoba (onaj sa kim se razgovaralo), trajanje poziva, datum i vrijeme kada je poziv obavljen i opcija „pogledaj komentar“.

image Pogledaj komentar – klikom na opciju „pogledaj komentar“ otvara se novi prozor u kojem se ispisuje datum i vrijeme kada je razgovor obavljen i komentar na poziv koji je ranije unesen.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!