Frequently Asked Questions

03.05. Ročišta
ROČIŠTA:
Odabirom ove opcije vidljiva su sva ročišta svih zaposlenika ureda.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodalo novo ročište.
Nositelj – klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire osoba koja je nositelj ročišta
Broj predmeta – unosi se broj predmeta za koji se ročište održava.
Datum i vrijeme – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum, a u polja ispod upisuju se sati i minute održavanja ročišta
Mjesto – unosi se mjesto održavanja ročišta
Broj predmeta – unosi se broj predmeta uz koji je ročište vezan
Stranke – unosi se ime stranke ili više njih
Bilješka – unosi se bilješka vezana uz ročište
Napomena – unosi se napomena vezana uz ročište.
Prisustvo - klikom na polje otvara se popis svih korisnika programa. Opcija služi da se odaberu osobe koje trebaju biti prisutne na ročištu. Filter služi za pretragu svih korisnika prema imenu i prezimenu. Osoba se označava klikom na kvadratić pored imena, a opcija „označi sve“ označava sve korisnike
Odustani – klikom na „odustani“ ročište se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ ročište se sprema i šalje se svima koji su označeni na opciji „prisustvo“.

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Datum– klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum. Može se pretraživati od nekog datuma, do nekog datuma ili kombinirano.
Mjesto– upisuje se ime ili dio imena mjesta po kojem se želi pretraživati
Napomena - upisuje se napomena ili dio napomene prema kojoj se želi pretraživati.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo ona ročišta koja zadovoljavaju uvjete filtera.

Prikaz u kalendaru - klikom na „prikaz u kalendaru“ otvara se novi prozor s kalendarom.
imageNazad na Ročišta(osobno) – klikom na ovaj gumb vraća se korak unatrag na popis ročišta na kartici Osobno

Kalendar ima različite opcije prikaza kao što je vidljivo na slici:
Mjesec – Prikaz cijelog mjeseca - svako polje označava jedan dan u mjesecu. (Današnji dan označen je drugačijom bojom)
Tjedan – Prikaz jednog tjedna – svako polje označava jedan dan u tjednu. (Današnji dan označen je drugačijom bojom)
Dan – Prikaz jednog dana – polja su podijeljena po satima u danu.
Ima mogućnost kretanja strelicama image po mjesecima, tjednima ili danima (ovisno o načinu prikaza).
Kalendar ima gumb imagekoji služi za vraćanje na trenutni mjesec, tjedan ili dan (ovisno o prikazu)


Aktivno - klikom na „aktivno“ u tablici se prikazuju samo aktivna ročišta (oni koja još nisu održana)

Arhiva - klikom na „arhiva“ prikazuju se sva ročišta koji nisu aktivni (koja su završena).

Tablica prikazuje ročišta s osnovnim podacima, a to su datum i vrijeme ročišta, broj predmeta uz koji je ročište vezano, mjesto održavanje ročišta, osobe koje trebaju biti prisutne na ročištu, stranke zbog kojih se ročište održava, napomena te opcije:

imageRočište održano - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je ročište održano.

imageRočište otkazano – klikom na ovu opciju potvrđuje se da je ročište otkazano


imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o roku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Nositelj – klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire osoba koja je nositelj ročišta
Broj predmeta – unosi se broj predmeta za koji se ročište održava.
Datum i vrijeme – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum, a u polja ispod upisuju se sati i minute održavanja ročišta
Mjesto – unosi se mjesto održavanja ročišta
Broj predmeta – unosi se broj predmeta uz koji je ročište vezan
Stranke – unosi se ime stranke ili više njih
Bilješka – unosi se bilješka vezana uz ročište
Napomena – unosi se napomena vezana uz ročište.
Prisustvo - klikom na polje otvara se popis svih korisnika programa. Opcija služi da se odaberu osobe koje trebaju biti prisutne na ročištu. Filter služi za pretragu svih korisnika prema imenu i prezimenu. Osoba se označava klikom na kvadratić pored imena, a opcija „označi sve“ označava sve korisnike
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju

Osim klikom na ovu ikonicu, prozor za izmjenu podataka otvara se i klikom u tablici na imena osoba koje moraju biti prisutne na ročištu.

imageIzbriši – ovom opcijom ročište se briše s popisa. Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!