Frequently Asked Questions

03.07. Zadaci
ZADACI:
Služi za dodavanje zadataka. Vidljivi su zadaci svih zaposlenika ureda.

Dodaj - klikom na „dodaj zadatak“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi zadatak.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum
Broj predmeta – unosi se broj pod kojim se vodi zadatak u svim evidencijama
Kratki opis – unosi se opis koji kratko opisuje zadatak
Detaljni opis – unosi se cjelokupan opis zadatka sa svih detaljnima
Zaduženi –klikom na polje otvara se popis svih korisnika programa. Opcija služi da se odaberu osobe koje su zadužene da obave taj zadatak. Filter služi za pretragu svih korisnika prema imenu i prezimenu. Osoba se označava klikom na kvadratić pored imena, a opcija „označi sve“ označava sve korisnike programa.
Napomena – unosi se napomena vezana uz zadatak
Odustani – klikom na „odustani“ zadatak se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ zadatak se sprema i šalje se svima koji su označeni na opciji „zaduženi“


Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum. Može se pretraživati od nekog datuma, do nekog datuma ili kombinirano.
Kratki opis – upisuje se kratki opis ili dio kratkog opisa zadatka koji se želi pretraživati.
Detaljni opis – upisuje se detaljni opis ili dio detaljnog opisa zadatka koji se želi pretraživati.
Napomena – upisuje se napomena ili dio napomene zadatka koji se želi pretraživati
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni zadaci koji zadovoljavaju uvjete filtera.

Aktivno - klikom na „aktivno“ u tablici se prikazuju samo aktivni zadaci (oni koji još nisu riješeni).

Arhiva - klikom na „arhiva“ prikazuju se svi zadaci koji nisu aktivni (oni koji su riješeni).

Tablica prikazuje sve zadatke logiranog korisnika s datumom, brojem predmeta uz koji je sastanak vezan, osobama zaduženima za sastanak, kratkim opisom te opcijama:

imageZadatak je izvršen - klikom na ovu opciju potvrđuje se da je zadatak izvršen.

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o zadatku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum
Broj predmeta – unosi se broj pod kojim se vodi zadatak u svim evidencijama
Kratki opis – unosi se opis koji kratko opisuje zadatak
Detaljni opis – unosi se cjelokupan opis zadatka sa svih detaljnima
Zaduženi –klikom na polje otvara se popis svih korisnika programa. Opcija služi da se odaberu osobe koje su zadužene da obave taj zadatak. Filter služi za pretragu svih korisnika prema imenu i prezimenu. Osoba se označava klikom na kvadratić pored imena, a opcija „označi sve“ označava sve korisnike programa.
Napomena – unosi se napomena vezana uz zadatak
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju

Osim klikom na ovu ikonicu, prozor za izmjenu podataka otvara se i klikom u tablici na imena osoba koje su zadužene za taj zadatak.

imageIzbriši – ovom opcijom zadatak se briše s popisa. Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!