Frequently Asked Questions

03.09. Pregled uspješnosti
PREGLED USPJEŠNOSTI:
Odabirom ove opcije otvara se pregled uspješnih i neuspješnih predmeta svih zaposlenika u uredu.

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum. Može se pretraživati od nekog datuma, do nekog datuma ili kombinirano.
Zadužen – klikom na polje otvara se padajući izbornik gdje se odabire osoba zadužena za neki predmet koja se želi pretraživati
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni zadaci koji zadovoljavaju uvjete filtera.

U tablici su prikazani svi predmeti koji imaju označeno polje uspješnosti, datum, stranka te vrijednost spora. Na dnu tablice nalazi se zbroj ukupnih uspješnih predmeta te zbroj neuspješnih predmeta i njihov međusobni zbroj. Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!