Frequently Asked Questions

03.10. Zaposlenici
ZAPOSLENICI:
Odabirom ove opcije vidljivi su svi zaposlenici ureda.

Dodaj  - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s formom za ispunjavanje kako bi se dodao novi zaposlenik.
Radni status zaposlenika – odabir između opcija da li je zaposlenik aktivan ili nije
Matički broj zaposlenika– upisuje se matični broj zaposlenika
Ime i prezime radnika – osnovni podaci o zaposleniku
Ime i Prezime – upisuje se ime i prezime zaposlenika
Spol – odabir spola
JMBG – upisuje se JMBG
OIB – upisuje se OIB
Ime oca - upisuje se ime oca
Ime majke - upisuje se ime majke
Rođenje– podaci o datumu i mjestu rođenja zaposlenika
Dan, mjesec, godina – odabir datuma rođenja
Mjesto – unosi se mjesto rođenja
Grad/općina – unosi se grad ili općina rođenja
Država – unosi se država rođenja
Prebivalište s adresom – podaci o adresi stanovanja zaposlenika
Mjesto, ulica i kbr. – unosi se mjesto ulica i kućni broj
Grad/općina – unosi se grad ili općina stanovanja
Država – unosi se država stanovanja
Telefon – unosi se broj telefona
Mobitel privatni - unosi se broj privatnog mobitela
Mobitel službeni – unosi se broj službenog mobitela
Email – unosi se e-mail adresa
Bračni status – unosi se bračni status
Broj djece – unosi se broj djece
Imena djece – unose se imena djece
U arhivi imamo – označavaju se zaposlenikovi dokumenti koje tvrtka ima u arhivi
Vozačka dozvola – unosi se kategorija vozačke dozvole (ako je ima)
Raspolaganje vozilom – odabir ako zaposlenik raspolaže vozilom ili ne
Broj tekućeg računa - unosi se broj tekućeg računa
Mjesto rada – podaci o mjestu rada zaposlenika
Mjesto - unosi se mjesto rada
Grad/općina - unosi se grad ili općina rada
Država – unosi se država rada
Stručnost – podaci o obrazovanju zaposlenika
Zanimanje – unosi se zanimanje
Stručna sprema - unosi se stupanj stručne spreme
Znanje rada na računalu – označava se znanje rada na računalu
Poznavanje strojopisa – označava se poznavanje strojopisa
Radno vrijeme radnika u satima (Dnevni prosjek)– podaci o radnom vremenu zaposlenika po danu. Upisuje se koliko sati dnevno mu je puno, a koliko kraće radno vrijeme.
Puno – upisuje se prosječno puno radno vrijeme po danu
Kraće - upisuje se prosječno kraće radno vrijeme po danu
Zaposlenje – podaci o poslodavcu i statusu zaposlenika
Poslodavac – upisuje se ime poslodavca
Radno mjesto – upisuje se radno mjesto
Radne zadaće – upisuju se radne zadaće
Status - označava se status zaposlenika (student, radnik...)
Radna knjižica – podaci o radnoj knjižici zaposlenika
Serijski broj – upisuje se serijski broj radne knjižice
Registracijski broj – upisuje se registracijski broj radne knjižice
Općina koja je izdala – upisuje se ime općine koja je izdala radnu knjižicu
Radni staž (do stupanja u tvrtku) – podaci o radnim stažu dolaska u tvrtku
Godina – broj godina radnog staža
Mjeseci – broj mjeseci (koji fale do pune godine)
Dana – broj dana (koji fale do punog mjeseca)
Datum – podaci o datumima zasnivanja i raskidanja radnog odnosa
Zasnivanja radnog odnosa – datum zasnivanja radnog odnosa
Trajanje – vrijeme trajanja radnog odnosa
Prestanak radnog odnosa – datum raskidanja radnog odnosa
Razlog raskidanja – upisuje se razlog raskidanja radnog odnosa
Radni staž – radni staž nakon odlaska iz tvrtke
Godina – broj godina radnog staža
Mjeseci – broj mjeseci (koji fale do pune godine)
Dana – broj dana (koji fale do punog mjeseca)
Dopunski rad – dopunski radni sati zaposlenika
Dnevno radno vrijeme (sati) – dopunski radni sati
Naziv i mjesto – mjesto gdje je dopunski rad obavljen
Napomena – napomena vezana uz dopunski rad
Odustani – klikom na „odustani“ zaposlenik se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ zaposlenik se sprema

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Ime i prezime – upisuje se ime i/ili prezime prema kojem se želi pretraživati.
Mbr radnika - upisuje se matični broj radnika prema kojem se želi pretraživati.
Adresa– upisuje se adresa ili dio adrese prema kojoj se želi pretraživati.
Mjesto – upisuje se mjesto stanovanja zaposlenika prema kojem se želi pretraživati.
Spol – klikom na polje odabire se spol kojeg želim pretraživati.
Aktivan – klikom na polje mogu se pretraživati aktivni ili ne aktivni zaposlenici.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni rokovi koji zadovoljavaju uvjete filtera.

Tablica prikazuje sve zaposlenike ureda koje možemo sortirati uzlazno i silazno prema vidljivim stupcima u tablici, a to su ime i prezime, telefon, zanimanje, a postoje i opcije:

imageDokumenti – klikom na opciju otvara se novi prozor gdje su vidljivo svi dokumenti
vezani za zaposlenika.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s formom za ispunjavanje kako bi se dodao novi dokument vezan za zaposlenika.
Naziv dokumenta – unosi se naziv dokumenta.
Datum dokumenta – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Dokument – klikom na „Browse“ odabire se dokument s računala koji se želi uploadati. Ako se dokument želi obrisati odabire se polje „obriši“ te klikom na „spremi“ na dnu dokument se briše.
Napomena – unosi se napomena vezana uz dokument.
Odustani – klikom na „odustani“ dokument se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ dokument se sprema

imagePovratak – klikom na ovaj gumb vraća se korak unatrag na popis zaposlenika


Klikom na bilo koji stupac u tablici (datum ili naziv) ponudi se mogućnost skidanja dokumenta na uređaj. Također se nude i opcije:

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o dokumentu. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Naziv dokumenta – unosi se naziv dokumenta
Datum dokumenta – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum
Dokument – klikom na „Browse“ odabire se dokument s računala koji se želi uploadati. Ako se dokument želi obrisati odabire se polje „obriši“ te klikom na „spremi“ na dnu dokument se briše.
Napomena – unosi se napomena vezana uz dokument
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju


imageIzbriši – ovom opcijom dokument se briše s popisa.


imagePlaća – klikom na opciju otvara se novi prozor gdje su vidljive bruto i neto plaće zaposlenika.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s formom za ispunjavanje kako bi se dodala nova plaća zaposlenika.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Bruto plaća – unosi se bruto plaća zaposlenika.
Neto plaća
– unosi se neto plaća zaposlenika.
Napomena – unosi se napomena vezana uz plaću.
Odustani – klikom na „odustani“ plaća se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ plaća se sprema.

imagePovratak – klikom na ovaj gumb vraća se korak unatrag na popis zaposlenika.

U tablici se nalazi popis bruto i neto plaća zaposlenika i datum unosa plaće te opcije:

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o plaći. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Datum – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Bruto plaća – unosi se bruto plaća zaposlenika.
Neto plaća – unosi se neto plaća zaposlenika.
Napomena – unosi se napomena vezana uz plaću.
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju

imageIzbriši – ovom opcijom plaća se briše s popisa.


imageBolovanje – klikom na opciju otvara se novi prozor gdje su vidljiva bolovanja zaposlenika

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s formom za ispunjavanje kako bi se unijelo novo bolovanje.
Datum početka – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Datum završetka– klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Doznake – označava se ako zaposlenik prima doznake ili ne.
Osiguranje – označava se da li zaposlenik ima osiguranje ili ne.
Napomena – unosi se napomena vezana uz bolovanje.
Odustani – klikom na „odustani“ bolovanje se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ bolovanje se sprema.

imagePovratak – klikom na ovaj gumb vraća se korak unatrag na popis zaposlenika.

U tablici se nalazi popis bolovanja s datumom početka i datumom završetka bolovanja, da li zaposlenik prima doznake i da li ima osiguranje te opcije:
imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o bolovanju. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Datum početka – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Datum završetka– klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Doznake – označava se ako zaposlenik prima doznake ili ne.
Osiguranje – označava se da li zaposlenik ima osiguranje ili ne.
Napomena – unosi se napomena vezana uz bolovanje.
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju

imageIzbriši – ovom opcijom bolovanje se briše s popisa.

imageGodišnji – klikom na opciju otvara se novi prozor gdje su vidljivi godišnji odmori zaposlenika

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s formom za ispunjavanje kako bi se unio novi godišnji odmor.
Datum početka – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Datum završetka– klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Najavljen – označava se ako zaposlenik najavio godišnji ili ne.
Potvrđen – označava se da li je godišnji potvrđen ili ne.
Iskorišten – označava se da li je godišnji iskorišten ili ne.
Napomena – unosi se napomena vezana uz godišnji.
Odustani – klikom na „odustani“ godišnji se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ godišnji se sprema.

imagePovratak – klikom na ovaj gumb vraća se korak unatrag na popis zaposlenika.

U tablici se nalazi popis bolovanja s datumom početka i datumom završetka godišnjeg odmora da li je zaposlenik najavio, potvrdio i iskoristio godišnji odmor te opcije:

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o godišnjem. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Datum početka – klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Datum završetka– klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum.
Najavljen – označava se ako zaposlenik najavio godišnji ili ne.
Potvrđen – označava se da li je godišnji potvrđen ili ne.
Iskorišten – označava se da li je godišnji iskorišten ili ne.
Napomena – unosi se napomena vezana uz bolovanje.
Odustani – klikom na „odustani“ promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene se spremaju

imageIzbriši – ovom opcijom godišnji se briše s popisa.


imageIzmjeni - klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o zaposleniku. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Radni status zaposlenika – odabir između opcija da li je zaposlenik aktivan ili ne aktivan
Matički broj zaposlenika – upisuje se matični broj zaposlenika
Ime i prezime radnika – osnovni podaci o zaposleniku
Ime i Prezime – upisuje se ime i prezime zaposlenika
Spol – odabir spola
JMBG – upisuje se JMBG
OIB – upisuje se OIB
Ime oca - upisuje se ime oca
Ime majke - upisuje se ime majke
Rođenje – podaci o datumu i mjestu rođenja zaposlenika
Dan, mjesec, godina – odabir datuma rođenja
Mjesto – unosi se mjesto rođenja
Grad/općina – unosi se grad ili općina rođenja
Država – unosi se država rođenja
Prebivalište s adresom – podaci o adresi stanovanja zaposlenika
Mjesto, ulica i kbr. – unosi se mjesto ulica i kućni broj
Grad/općina – unosi se grad ili općina stanovanja
Država – unosi se država stanovanja
Telefon – unosi se broj telefona
Mobitel privatni - unosi se broj privatnog mobitela
Mobitel službeni – unosi se broj službenog mobitela
Email – unosi se e-mail adresa
Bračni status – unosi se bračni status
Broj djece – unosi se broj djece
Imena djece – unose se imena djece
U arhivi imamo – označavaju se zaposlenikovi dokumenti koje tvrtka ima u arhivi
Vozačka dozvola – unosi se kategorija vozačke dozvole (ako je ima)
Raspolaganje vozilom – odabir ako zaposlenik raspolaže vozilom ili ne
Broj tekućeg računa - unosi se broj tekućeg računa
Mjesto rada – podaci o mjestu rada zaposlenika
Mjesto - unosi se mjesto rada
Grad/općina - unosi se grad ili općina rada
Država – unosi se država rada
Stručnost – podaci o obrazovanju zaposlenika
Zanimanje – unosi se zanimanje
Stručna sprema - unosi se stupanj stručne spreme
Znanje rada na računalu – označava se znanje rada na računalu
Poznavanje strojopisa – označava se poznavanje strojopisa
Radno vrijeme radnika u satima (Dnevni prosjek) – podaci o radnom vremenu zaposlenika po danu. Upisuje se koliko sati dnevno mu je puno, a koliko kraće radno vrijeme.
Puno – upisuje se prosječno puno radno vrijeme po danu
Kraće - upisuje se prosječno kraće radno vrijeme po danu
Zaposlenje – podaci o poslodavcu i statusu zaposlenika
Poslodavac – upisuje se ime poslodavca
Radno mjesto – upisuje se radno mjesto
Radne zadaće – upisuju se radne zadaće
Status - označava se status zaposlenika (student, radnik...)
Radna knjižica – podaci o radnoj knjižici zaposlenika.
Serijski broj – upisuje se serijski broj radne knjižice.
Registracijski broj – upisuje se registracijski broj radne knjižice.
Općina koja je izdala – upisuje se ime općine koja je izdala radnu knjižicu.
Radni staž (do stupanja u tvrtku) – podaci o radnim stažu dolaska u tvrtku.
Godina – broj godina radnog staža.
Mjeseci – broj mjeseci (koji fale do pune godine).
Dana – broj dana (koji fale do punog mjeseca).
Datum – podaci o datumima zasnivanja i raskidanja radnog odnosa.
Zasnivanja radnog odnosa – datum zasnivanja radnog odnosa.
Trajanje – vrijeme trajanja radnog odnosa.
Prestanak radnog odnosa – datum raskidanja radnog odnosa.
Razlog raskidanja – upisuje se razlog raskidanja radnog odnosa .
Radni staž – radni staž nakon odlaska iz tvrtke.
Godina – broj godina radnog staža
Mjeseci – broj mjeseci (koji fale do pune godine)
Dana – broj dana (koji fale do punog mjeseca)
Dopunski rad – dopunski radni sati zaposlenika
Dnevno radno vrijeme (sati) – dopunski radni sati
Naziv i mjesto – mjesto gdje je dopunski rad obavljen
Napomena – napomena vezana uz dopunski rad.
Odustani – klikom na „odustani“ zaposlenik se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ zaposlenik se sprema


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!