Frequently Asked Questions

04.04. Predračuni
PREDRAČUNI/PONUDE:
Odabirom ove opcije prikazuje se popis predračuna/ponuda. Vidljiv je broj predračuna/ponude, naziv tvrtke, datum, vrijednost, potvrda ako je predračun/ponuda plaćen/izdan ili ne te opcije:

imageRačun je plaćen – opcija služi kako bi potvrdili da je račun izdan/plaćen i prikazuje se u stupcima „Izdan“ i„Plaćen“ SAMO u slučaju ako račun nije izdan ili plaćen. Ako je račun izdan/plaćen ove opcije nema.

imagePrintanje računa – klikom na ovu opciju otvara se novi prozor sa svim podacima vezanima za taj predračun/ponudu nudi se mogućnost ispisa svih podataka.

imageStorniraj – klikom na ovu opciju stornira se predračun/ponuda i potrebno je upisati razlog storniranja u prozoru koji se otvori

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o pojedinom predračunu/ponudi. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Broj računa – upisuje se broj predračuna/ponude.
Status računa - označava se da li je preračun/ponuda izdan i/ili plaćena.
Naziv – upisuje se naziv klijenta kojem je preračun/ponuda izdana.
OIB – upisuje se OIB tvrtke kojoj je izdan predračun/ponuda.
Adresa – upisuje se adresa klijenta kojem je izdan predračun/ponuda
Mjesto – u padajućem izborniku se odabire kratica države iz koje je klijent kojem je izdan predračun/ponuda, upisuje se naziv države i mjesto klijenta.
Način plaćanja – odabire se način plaćanja predračuna/ponude
Datum računa – odabire se datum kada je predračun/ponuda izdana.
Dospijeće – odabire se datum do kada se predračun/ponuda može podmiriti.
Datum uplate – odabire se datum kada je predračun/ponuda plaćena.
Napomena – upisuje se napomena vezana uz predračun/ponudu.
Prilog – upisuje se prilog vezan uz predračun/ponudu.

Usluge – dodavanje usluga klikom na image„dodaj uslugu“ otvara se forma za popunjavanje kako bi se dodala usluga koju nudimo preko predračuna/ponude.
Rbr. – redni broj usluge
Naziv – upisuje se naziv usluge
Količina - upisuje se količina usluge
JMJ – upisuje se jedinica mjere usluge
Cijena – upisuje se cijena usluge
Porez - upisuje se stopa poreza na uslugu
Napomena na porez – upisuje se napomena na porez
Odustani – klikom na „odustani“ usluga se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ usluga se sprema
Ako već postoji usluga u tablici su svi podaci o njoj te opcije za izmjenu usluge i brisanje usluge.

Odustani – klikom na „odustani“ obavljene promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene obavljene na predračunu/ponudi se spremaju

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi predračun/ponuda.
Broj računa – upisuje se broj predračuna/ponude.
Status računa - označava se da li je preračun/ponuda izdan i/ili plaćena.
Naziv – upisuje se naziv klijenta kojem je preračun/ponuda izdana.
OIB – upisuje se OIB tvrtke kojoj je izdan predračun/ponuda.
Adresa – upisuje se adresa klijenta kojem je izdan predračun/ponuda
Mjesto – u padajućem izborniku se odabire kratica države iz koje je klijent kojem je izdan predračun/ponuda, upisuje se naziv države i mjesto klijenta.
Način plaćanja – odabire se način plaćanja predračuna/ponude
Datum računa – odabire se datum kada je predračun/ponuda izdana.
Dospijeće – odabire se datum do kada se predračun/ponuda može podmiriti.
Datum uplate – odabire se datum kada je predračun/ponuda plaćena.
Napomena – upisuje se napomena vezana uz predračun/ponudu.
Prilog – upisuje se prilog vezan uz predračun/ponudu.

Odustani – klikom na „odustani“ predračun/ponuda se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ predračun/ponuda se sprema. NAKON što se klikne „spremi“ pojavljuje se „Status računa“ i „Usluge“.

Status računa - označava se da li je preračun/ponuda izdan i/ili plaćena.
Usluge – dodavanje usluga klikom na image„dodaj uslugu“ otvara se forma za popunjavanje kako bi se dodala usluga koju nudimo preko predračuna/ponude.
Rbr. – redni broj usluge
Naziv – upisuje se naziv usluge
Količina - upisuje se količina usluge
JMJ – upisuje se jedinica mjere usluge
Cijena – upisuje se cijena usluge
Porez - upisuje se stopa poreza na uslugu
Napomena na porez – upisuje se napomena na porez
Odustani – klikom na „odustani“ usluga se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ usluga se sprema
Ako već postoji usluga u tablici su svi podaci o njoj te opcije za izmjenu usluge i brisanje usluge.

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Broj računa – upisuje se broj predračuna/ponude prema kojem će se pretraživati.
Naziv – upisuje se naziv tvrtke prema kojoj će se pretraživati predračuni/ponudi.
Datum – odabire se datum od kojeg ili do kojeg će se pretraživati.
Račun izdan– označava se hoće li se pretraživati izdani ili neizdani računi.
Račun plaćen– označava se da će se pretraživati plaćeni ili neplaćeni računi.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni predračuni/ponude koji zadovoljavaju uvjete filtera.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!