Frequently Asked Questions

04.05. Izlazni računi
IZLAZNI RAČUNI:
Odabirom ove opcije prikazuje se popis izlaznih računa. Vidljiv je broj izlaznog računa, naziv tvrtke, datum, vrijednost, potvrda ako je izlazni račun plaćen/izdan ili ne, te opcije:

imageRačun je plaćen – opcija služi kako bi potvrdili da je račun izdan/plaćen i prikazuje se u stupcima „Izdan“ i„Plaćen“ SAMO u slučaju ako račun nije izdan ili plaćen. Ako je račun izdan/plaćen ove opcije nema.

imagePrintanje računa – klikom na ovu opciju otvara se novi prozor sa svim podacima vezanima za taj izlazni račun i nudi se mogućnost ispisa svih podataka.

imageStorniraj – klikom na ovu opciju stornira se izlazni račun i potrebno je upisati razlog storniranja u prozoru koji se otvori

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni podaci o pojedinom izlaznom računu. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Broj računa – upisuje se broj izlaznog računa.
Status računa - označava se da li je izlazni račun izdan i/ili plaćen.
Naziv – upisuje se naziv tvrtke kojoj je izlazni račun izdan.
OIB – upisuje se OIB tvrtke kojoj je izdan izlazni račun.
Adresa – upisuje se adresa tvrtke kojoj je izdan izlazni račun
Mjesto – u padajućem izborniku se odabire kratica države iz koje je tvrtka kojoj je izdan izlazni račun, upisuje se naziv države i mjesto te tvrtke.
Način plaćanja – odabire se način plaćanja izlaznog računa
Datum računa – odabire se datum kada je izlazni račun izdan.
Dospijeće – odabire se datum do kada se izlazni račun može podmiriti.
Datum uplate – odabire se datum kada je izlazni račun plaćen.
Napomena – upisuje se napomena vezana uz izlazni račun.
Prilog – upisuje se prilog vezan uz izlazni račun.

Usluge – dodavanje usluga klikom na image„dodaj uslugu“ otvara se forma za popunjavanje kako bi se dodala usluga koju nudimo preko izlaznog računa
Rbr. – redni broj usluge
Naziv – upisuje se naziv usluge
Količina - upisuje se količina usluge
JMJ – upisuje se jedinica mjere usluge
Cijena – upisuje se cijena usluge
Porez - upisuje se stopa poreza na uslugu
Napomena na porez – upisuje se napomena na porez
Odustani – klikom na „odustani“ usluga se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ usluga se sprema
Ako već postoji usluga u tablici su svi podaci o njoj te opcije za izmjenu usluge i brisanje usluge.

Odustani – klikom na „odustani“ vraća obavljene promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene obavljene na izlaznom računu se spremaju

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi izlazni račun.
Broj računa – upisuje se broj izlaznog računa.
Status računa - označava se da li je izlazni račun izdan i/ili plaćen.
Naziv – upisuje se naziv tvrtke kojoj je izlazni račun izdan.
OIB – upisuje se OIB tvrtke kojoj je izdan izlazni račun.
Adresa – upisuje se adresa tvrtke kojoj je izdan izlazni račun
Mjesto – u padajućem izborniku se odabire kratica države iz koje je tvrtka kojoj je izdan izlazni račun, upisuje se naziv države i mjesto te tvrtke.
Način plaćanja – odabire se način plaćanja izlaznog računa
Datum računa – odabire se datum kada je izlazni račun izdan.
Dospijeće – odabire se datum do kada se izlazni račun može podmiriti.
Datum uplate – odabire se datum kada je izlazni račun plaćen.
Napomena – upisuje se napomena vezana uz izlazni račun.
Prilog – upisuje se prilog vezan uz izlazni račun.
Odustani – klikom na „odustani“ izlazni račun
Spremi – klikom na „spremi“ izlazni račun se sprema i tek NAKON što se klikne „spremi“ pojavljuje se „Status računa“ i „Usluge“.

Status računa - označava se da li je izlazni račun izdan i/ili plaćen.

Usluge – dodavanje usluga klikom na image„dodaj uslugu“ otvara se forma za popunjavanje kako bi se dodala usluga koju nudimo preko izlaznog računa.
Rbr. – redni broj usluge
Naziv – upisuje se naziv usluge
Količina - upisuje se količina usluge
JMJ – upisuje se jedinica mjere usluge
Cijena – upisuje se cijena usluge
Porez - upisuje se stopa poreza na uslugu
Napomena na porez – upisuje se napomena na porez
Odustani – klikom na „odustani“ usluga se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ usluga se sprema
Ako već postoji usluga u tablici su svi podaci o njoj te opcije za izmjenu usluge i brisanje usluge.


Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Broj računa – upisuje se broj izlaznog računa prema kojem će se pretraživati.
Naziv – upisuje se naziv tvrtke prema kojoj će se pretraživati izlazni računi.
Datum – odabire se datum od kojeg ili do kojeg će se pretraživati.
Račun izdan– označava se hoće li se pretraživati izdani ili neizdani računi.
Račun plaćen– označava se da će se pretraživati plaćeni ili neplaćeni računi.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo oni izlazni računi koji zadovoljavaju uvjete filtera.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!