Frequently Asked Questions

04.07. Paušalno fakturiranje
PAUŠALNO FAKTURIRANJE:
Odabirom ove opcije prikazuje se popis paušalnih računa. Vidljiv je datum početka paušala, naziv klijenta, naziv računa, vrijednost, napomena i opcije:

imagePoništi – klikom na ovu opciju poništava se paušalni račun, ali je i dalje vidljiv u tabeli

imageIzbriši – ovom opcijom briše se paušalni račun.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi dobavljač.
Početak – odabire se datum početka paušala.
Klijent – odabire se klijent za koga se radi paušalni račun.
Naziv – upisuje se naziv klijenta kojem se šalje paušalni račun. U padajućem izborniku se odabire ako je paušal za prošli, aktivni ili sljedeći mjesec.
Cijena – upisuje se iznos paušalnog računa.
Napomena – upisuje se napomena vezana uz račun.
Odustani – klikom na „odustani“ paušalni račun se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ paušalni račun se sprema.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 10:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!