Frequently Asked Questions

05.02. Slanje pošte
SLANJE POŠTE:
Odabirom ove opcije prikazuje se popis poslane pošte (fizičke pošte). Vidljiv je datum, primatelj, klijent, broj spisa koji se nalazi u pošti,trošak (ako postoji), napomena i opcije:

imageIzmjeni – klikom na tu opciju otvara se novi prozor gdje se nalaze svi do sad uneseni
podaci o pojedinoj pošti. Podaci se mogu dodavati, nadopunjavati ili brisati.
Pošiljatelj – upisuje se pošiljatelj pošte
Klijent – upisuje se klijent za kojeg u čije ime se šalje pošta
Primatelj – upisuje se primatelj pošte
Mjesto primatelja – upisuje se mjesto iz kojeg je primatelj
Broj predmeta – upisuje se broj dokumenata u pošti
Vrsta pošte – odabire se vrsta pošte
Napomena – upisuje se napomena vezana uz poštu
Trošak – trošak pošte (ako postoji) – ne može se mijenjati ovdje nego klikom na opciju „trošak za račun“ u tablici poslane pošte
Opis – upisuje se opis, najvažnije smjernice pošte.
Odustani – klikom na „odustani“ obavljene promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene obavljene se spremaju

imageTrošak za račun – klikom na opciju otvara se novi prozor gdje se može unijeti cijena, jedinica mjere, količina te opis troška koji se naplaćuje primatelju poslane pošte. Nakon upisa podataka trošak se dodaje klikom na gumb image„dodaj“ i on se prikaže u tablici poslane pošte u stupcu „trošak“

imageIzbriši – ovom opcijom briše se određena pošta.

Dodaj - klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s formom za ispunjavanje kako bi se dodala nova primljena pošta.
Pošiljatelj – upisuje se pošiljatelj pošte
Klijent – upisuje se klijent za kojeg u čije ime se šalje pošta
Primatelj – upisuje se primatelj pošte
Mjesto primatelja – upisuje se mjesto iz kojeg je primatelj
Broj predmeta – upisuje se broj dokumenata u pošti
Vrsta pošte – odabire se vrsta pošte
Napomena – upisuje se napomena vezana uz poštu
Trošak – trošak pošte (ako postoji) – ne može se mijenjati ovdje nego klikom na opciju „trošak za račun“ u tablici poslane pošte
Opis – upisuje se opis, najvažnije smjernice pošte.
Odustani – klikom na „odustani“ pošta se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ pošta se sprema.

Pretraživanje - klikom na „pretraživanje“ otvara se prozor s filterom.
Klijent - upisuje se klijent za kojeg se želi pretražiti poslana pošta
Sudska oznaka – upisuje se sudska oznaka prema kojoj se želi pretraživati
Pošiljatelj – upisuje se pošiljatelj prema kojem se želi pretraživati
Primatelj – upisuje se primatelj prema kojem se želi pretraživati
Broj predmeta – upisuje se broj predmeta prema kojem se želi pretraživati
Zadužen – klikom na polje otvara se popis svih korisnika programa. Odabire se osoba prema kojoj želimo pretražiti primljenu poštu
Datum - klikom na polje otvara se kalendar na kojemu se odabire datum. Može se pretraživati od nekog datuma, do nekog datuma ili kombinirano.
Rezultata – upisuje se broj rezultata pretrage koji će se prikazati odjednom na stranici, a ostali rezultati se zatim prikazuju na daljim stranicama koje se mogu listati.
Pretraži – klikom na „pretraži“ samo ona poslana pošta koja zadovoljava uvjete filtera.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!