Frequently Asked Questions

05.03. E-mail box arhiva ureda
E-MAIL BOX ARHIVA UREDA:
Odabirom ove opcije prikazuje se popis primljenih e-mailova koji nisu prihvaćeni, arhivirani ili obrisani. Vidljiv je datum primitka, naslov e-maila, naziv pošiljatelja, e-mail pošiljatelja, broj privitaka koji se nalazi u e-mailu i opcije:

imageArhiviraj – ovom opcijom e-mail poruka se arhivira

imagePogledaj e-mail poruku– klikom na opciju otvara se novi prozor u kojem se ispisuje sadržaj e-mail poruke s privitcima koje je moguće skinuti klikom na njih.
Mogućnost ispisa e-maila klikom na opciju „Isprintaj“.
Mogućnost prihvaćanja e-maila klikom na opciju „Prihvati e-mail poruku“

imagePrihvati e-mail poruku – ovom opcijom e-mail dodjeljujemo nekom od klijenata i time se briše iz „E-mail box arhive ureda“ i vidljiv je pod klijentom kojem je dodijeljen.

imageIzbriši – ovom opcijom briše se određeni e-mail.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!