Frequently Asked Questions

07.02. Vrste predmeta
VRSTE PREDMETA:
Odabirom ove opcije otvara se otvara se tablica s vrstama predmeta. Vidljiva je oznaka predmeta (kratica), naziv vrste predmeta i opcije:

imageDodaj – ova opcija dostupna je samo u prvom redu tablice gdje se upisom oznake i naziva vrste predmeta u prazna polja i klikom na „dodaj“ dodaje nova vrsta predmeta u tablicu.

imageIzbriši – ovom opcijom se briše vrsta predmeta s popisa.

imageIzmjeni –ovom opcijom potvrđujemo promjene obavljene na već postojećoj vrsti predmeta.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!