Frequently Asked Questions

07.05. Korisnici aplikacije
KORISNICI APLIKACIJE:
Odabirom ove opcije otvara se otvara se tablica sa svim korisnicima aplikacije. Vidljivi su ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresa, status korisnika i opcija:

imageIzmjeni –ovom opcijom izmjenjuju se podaci o određenom korisniku
Ime – unosi se ime korisnika
Prezime – unosi se prezime korisnika
E-mail adresa – unosi se e-mail adresa korisnika
Korisničko ime – unosi se korisničko ime
Lozinka – unosi se lozinka za prijavu u program.
                     image
Kreiraj lozinku – opcija koja služi za automatsko generiranje snažne i jedinstvene lozinke.
                      image
Vanjska lozinka – unosi se vanjska lozinka koja je također potrebna za prijavu.
Aktivan – označava se da li je korisnik aktivan ili ne
Popis dozvola – navedeni su sve kategorije i podkategorije i potrebno je odabrati koje od njih će biti dostupne korisniku. Za odabir jedne ili više osoba potrebno je kliknuti na kvadratić pored imena. Opcija „sve“ označava sve ispod navedene kategorije i podkategorije.
Odustani – klikom na „odustani“ obavljene promjene se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ promjene obavljene se spremaju

Dodaj- klikom na „dodaj“ otvara se novi prozor s poljima koja se ispunjavaju kako bi se dodao novi korisnik.
Ime – unosi se ime korisnika
Prezime – unosi se prezime korisnika
E-mail adresa – unosi se e-mail adresa korisnika
Korisničko ime – unosi se korisničko ime
Lozinka – unosi se lozinka za prijavu u program.
                 image
Kreiraj lozinku – opcija koja služi za automatsko generiranje snažne i jedinstvene lozinke.
                 image
Vanjska lozinka – unosi se vanjska lozinka koja je također potrebna za prijavu.
Aktivan – označava se da li je korisnik aktivan ili ne
Popis dozvola – navedeni su sve kategorije i podkategorije i potrebno je odabrati koje od njih će biti dostupne korisniku. Za odabir jedne ili više osoba potrebno je kliknuti na kvadratić pored imena. Opcija „sve“ označava sve ispod navedene kategorije i podkategorije.
Odustani – klikom na „odustani“ kontakt se neće spremiti.
Spremi – klikom na „spremi“ kontakt se sprema.


 Last updated Fri, 09. Sep 2016. 09:22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!